Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH organizira seminar na temu„Temeljne gospodarske slobode i pravo unutarnjeg tržišta EU“. Seminar će se održati 30. i 31.10.2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Gospodarske slobode su temelj funkcioniranja Europske unije i unutarnjeg tržišta. Cilj ove edukacije jeste usvajanje temeljnih znanja i vještina za potrebe praktične primjene prava u okviru europskog tržišta. Ova znanja omogućavaju snalaženje u izvorima te praktičnu primjenu na poslovne transakcije u kratkom vremenskom periodu uz procjenu svog pregovaračkog i strateškog položaja u pravnom i gospodarskom okviru.

Predavač na seminaru „Temeljne gospodarske slobode i pravo unutarnjeg tržišta EU“ je gospođa Hana Horak, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, RH, voditeljica postdiplomskog specijalističkog studija Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU.

Za učešće na seminaru potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac na e-mail adresu [email protected] ili putem fax-a na broj +387 33 566 205. Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206. Kontakt osoba je gospodin Seid Hadžibajrić (Sektor za edukaciju).

Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 26.10.2018. godine do 12:00 sati.

Poziv
Program
Prijava