Predstavništva

 

 

Predstavništvo VTK BiH u Turskoj

Director / Müdür: Tarik Šahman

 

Usluge i e-servis

 1. Informacije o tržištu
 2. Istraživanje kontakta/osvnovnih podataka kompanije u Republici Turskoj
 3. Pomoć pri pronalasku poslovnih partnera
 4. Organizacija sastanaka i podrška pri poslovnim putovanjima
 5. Upvljanje ključnim računima ( KAM ) –      Part-time /Full Tima
 6.  Poslovna putovanja/ Učešće na sajmovima
 7. Stvaranje poslovnih planova

Da li želite da dobijete informacije o potencijalu vašeg proizvoda ili usluge u Turskoj?

Strano tržište nije moguće procijeniti bez informacija koje su svojstvene tom sektoru. Istovremeno, široka baza znanja ne može se dobiti bez poznavanja jezika zemlje i same zemlje, bez odrađenih intervjua i istraživanja na licu mjesta. Mi objezbjeđujemo potrebnu podršku za uspješan ulazak na tursko tržište.

Paleta usluga Vanjskotrgovinske komore uključuje sve potrebne stavke koje pomažu uspješnom ulasku vaše kompanije na tržište Republike Turske. U paleti koja se prostire od istraživanja tržišta do analize potencijalniih partnera, pronalaženja odgovarajućih poslovnih partnera i organizaciji poslovnih putovanja u Turskoj za poslovne ljude – VTK BiH je uvijek uz Vas.

 • Informacije o tržištu

 Želite li dobiti informacije o tržištima i sektorima u Turskoj? Čekate li procjenu tržišnih prilika za svoju kompaniju?

Tražimo aktuelne podatke o svakom sektoru perma kriterijima koje vi odredite. Da bismo to učinili, koristimo resurse dostupne u aktuelnim izvještajima o zemlji i sektorima te zemlje, resurse agencija za statistiku lokalnih vlasti, stručne intervjue B2B sastanke, online resurse, industrijske časopise kao i druge publikacije.

Čvrsta baza znanja o potencijalnim partnerima je od velikog značaja za ulazak na tržište. Podržavamo Vas sa provjerenim podacima o kompanijama.

Pošaljite svoju listu pitanja i mi ćemo dati odgovore.

 

 • Istraživanje kontakt/osvnovnih podataka kompanije u Republici Turskoj

Da biste mogli na tačan način stupiti u kontakt sa osobama iz vašeg sektora, mi utvrđujemo osnovne podatke koji su vam potrebni prema vašim kriterijima (na osnovu vaše liste pitanja)

Zahtjev dostavljate na službeni e-mail Predstavništva VTK BiH u Istanbulu: [email protected]  ovako treba da izgleda navođenje adrese

Rezultati istraživanja uključuju informacije kao što su ime kompanije, kontakt osoba, adresa, adresa e-pošte, telefon i broj faksa.

Informacije se dostavljaju isključivo putem e-maila.

Vrijeme obrade je uobičajeno oko 7 radnih dana.

U okviru istraživanja osnovnih podataka kompanije u Republici Turskoj Predstavništvo VTK BiH u Istanbulu uz pomoć telefonskog poziva i e-maila kontaktira kompaniju za koju se zainteresirani a po potrebi izvrši i posjetu.

 

 • Pomoć pri pronalasku poslovnih partnera

 Predstavništvo VTK BiH u Istanbulu, podržava vašu kompaniju u potrazi za potencijalnim partnerima (dobavljačima, proizvođačima, distributerima i Joint-Venture partnerima) i šalje vam njihove podatke.

Za vaš uspješan ulazak na tržište sa ciljem stvaranja potrebnih temelja koristimo našu odličnu mrežu odnosa i kontakata te naše iskustvo koje je zasnovano na višegodišnjoj poslovnoj inicijativi na terenu.

Bosanskohercegovačke i turske kompanije pratimo od identifikacije potencijalnih poslovnih partnera i početnih pregovora sve do postignuća komercijalnog uspjeha.

Neke od naših usluga pronalaženja partnera uključuju:

– Identifikacija ciljane publike i analiza tržišnog potencijala,

– Pozicioniranje proizvoda i poslovanja,

– Kreiranje duge liste poslovnih aktivnosti,

– Kreiranje kvalifikovane kratke liste poslovnih aktivnosti,

– Kontaktiranje potencijalnih poslovnih partnera,

– Organizovanje i realizacija prvog sastanka za komunikaciju i

– Završni izvještaj.

Ako želite konačnu ponudu, molimo Vas da prvo popunite online upitnik (postaviti priloženi upitnik).

 

 • Organizacija sastanaka i podrška za putovanja

 Zahvaljujući našim infomacijama o industriji, lokaciji i jeziku, omogućujemo vam da kontaktirate prave kontakte i nadležne osobe. Mi pripremamo vaše sagovornike za sastanke na način da ih upoznamo sa vašom kompanijom kao i sadržajem sastanka, osiguravamo nesmetan tok organizacije i pratimo vas prilikom sastanaka kao vaš osobni savjetnik.

Naravno, na Vaš zahtjev pružamo usluge organizacije smještaja u hotelu i logistike na licu mjesta.

 

 • Upravljanje ključnim računima ( KAM ) – Part-time /Full Time

 Želite li dobiti podršku za istraživanje tržišta, traženje kupaca i pripreme za osnivanje kompanije?

1.Part-time Menadžer ključnih računa (Key Account Manager – Part-time) koji je uposlen od strane Predstavništva VTK BiH, ali radi za vas, će vam uz pomoć profesionalnog part-time osoblja dati mogućnost da izgradite svoje prisustvo na turskom tržištu.

Radno vrijeme: 15 sati mjesečno        Trajanje: Najmanje 1 godinu

2.Full-time Menadžer ključnih računa (Key Account Manager -Full-time) za bosanskohercegovačke kompanije će stvoriti isplativ i jednostavan pristup poboljšanju upravljanja poslovnih aktivnosti u Turskoj prije uspostavljanja vlastitog biznisa.

 

Predstavništvo VTK BiH za usluge zapošljava samo Key Account Managera kojeg zanimaju zahtjevi vaše kompanije u Turskoj. Key Account Manager djeluje prema vašem menadžmentu na svim područjima, od kupovine/kontrole kvaliteta, prodaje i marketinga do tehničke podrške / usluga nakon prodaje.

 

 • Poslovna putovanja/ Učešće na sajmovim

 Predstavništvo VTK BiH u saradnji sa Ministarstvima Republike Turske, privrednim komorama te kompanijama, (Ministarstvom ekonomije i energije) realizuje tehnička informativna putovanja, eskpedicije otkrivanja tržišta i poslovna putovanja. U okviru putovanja delegacija uz podršku ministarstva predstavljaju se nove tehnologije, pružaju se informacije o akteulnim dešavanjima na tržištu i uspostavljaju novi poslovni odnosi.

VTK BiH priprema atraktivan program putovanja prema potrebama učesnika delegacije i osigurava nesmetan protok ukupnog putovanja.

– Fokus na sadržaj putovanja

– Ciljana identifikacija potencijalnih poslovnih partnera

– Određivanje odgovarajućih formata: prezentacijski sastanak, okrugli sto, B2B sastanci, posjete radnom mjestu itd.

– Predstavljanje ključnih nivoa vlasti i nevladinih organizacija (NVO)

– Planiranje, organizovanje i realizacija programa putovanja te posebno logistike putovanja

– Procjena putovanja

– Studije za štampu u publikacijama komora i drugih medija

 

Pored organizacije poslovnih putovanja, Predstavništvo VTK BiH u Istanbulu, je u kratkom roku uspjelo ostvariti vrlo dobru saradnju sa kompanijama koje se bave organizacijom izložbenih sajmova. Shodno s tim, bh. kompanijama pružamo pomoć prilikom izrade prijave za učešće na sajmu, organizacije B2B sastanaka, kao i niz drugih pogodnosti koje Vam naša komora može ponuditi.

 

 • Stvaranje poslovnih planova

Stvaranje poslovnog plana za osnivanje kompanije prilikom ulaska na tursko tržište jedan je od najvažnijih temelja za uspješno poslovanje. Poslovni plan je radni dokument koji uključuje sve ciljeve i strategije kompanije, zajedno s osnovnim preduvjetima, šemama i mjerama. U suradnji s Vama kreiramo poslovni plan koji je u skladu sa sadržajem i proceduralnim uvjetima u Turskoj i podržavamo vas u komunikaciji s nadležnim organima u Turskoj

Share This