Privredne komore u BiH

 

 

Privredne komore u Federaciji BiH
NAZIV I ADRESA TELEFON FAX
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine 
Branislava Đurđeva br.10
71000 Sarajevo
+387 33 217 782 +387 33 217 783
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine – Ured Mostar
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar
+387 36 332 963 +387 33 332 966
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije br. 8
71000 Sarajevo
+387 33 250 190 +387 33 250 138
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
Mehmedalije Tarabara br. 15
72000 Zenica
+387 32 465 851 +387 32 465 852
Kantonalna privredna komora Tuzla
Trg slobode bb
75000 Tuzla

+387 35 369 550
+387 35 369 560

+387 35 369 552
Privredna komora Unsko-sanskog kantona
Trg Maršala Tita bb
77000 Bihać
+387 37 316 351 +387 37 316 351
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
Seada Sofovića Sofe bb
73000 Goražde
+387 38 227 644 +387 38 227 644
Gospodarska komora Županije posavske
III Ulica br. 25
76270 Orašje
+387 31 713 565 +387 31 713 565
Gospodarska komora Zapadno-hercegovačke županije
Fra Grge Martića bb (zgrada Županije)
88240 Posušje
+387 39 682 246 +387 39 682 248
Gospodarska komora Hercegbosanske županije
Trg Kralja Tomislava bb
80101 Livno
+387 34 203 613 +387 34 202 256
Privredna komora Srednje-bosanskog kantona
Zgrada općine
70101 Jajce
+387 30 658 678 +387 30 658 678
Privredna / Gospodarska komora
Hercegovačko-neretvanske županije
Ante Starčevića bb
88000 Mostar
+387 36 333 593 +387 36 333 594

 

Privredne komore u Republici Srpskoj
NAZIV I ADRESA TELEFON FAX
Privredna komora Republike Srpske
Branka Ćopića broj 6
78000 Banja Luka
+387 51 493 121 +387 51 493 126
Područna privredna komora Banja Luka 
Branka Ćopića broj 6
78000 Banja Luka
+387 51 493 101 +387 51 493 110
Područna privredna komora Bijeljina
Stefana Dečanskog b.b.
76300 Bijeljina

 

+387 55 240 460

 

+387 55 228 031

Područna privredna komora Doboj
Srpskih sokolova br. 1
74000 Doboj

 

+387 53 310 113

 

+387 53 310 111

Područna privredna komora Trebinje
Svetosavska br. 22
89101 Trebinje

 

+387 59 260 040

 

+387 59 260 040

Područna privredna komora Istočno Sarajevo
Dobroslava Jevđevića bb,
71420 Pale

 

+387 57 226 380
+387 57 226 381

 

+387 57 226 378

 

Privredna komora Brčko distrikta BiH
NAZIV I ADRESA TELEFON FAX
Privredna komora Brčko Distrikta BiH
Cvijete Zuzorić bb
76100 Brčko
+387 49 217 556
+387 49 216 116
+387 49 216 116

 

Share This