Sektor za statistiku i informatiku

 

 

O Sektoru

 

 

 

Sektor za statistiku i informatiku   obavlja slijedeće poslove:

  • vodi i ažurira registar firmi (kompanija) za cijelu BiH;
  • priprema i štampa mjesečne, kvartalne i godišnje publikacije o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH;
  • u okviru programa domaćih baza podataka vodi, sistematizira i dostavlja na upit, podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom po robama, državama i sektorima za BiH, entitete, kantone, regije i općine;
  • kreira i ažurira WEB stranice Vanjskotrgovinske komore BiH;
  • učestvuje u pripremi analize ekonomskog položaja BiH privrede i tekućih kretanja tržišne konjunkture na domaćem i inozemnom prostoru koristeći informacije iz vlastitih baza podataka i agencija za statistiku;
  • proučava, programira razvoj i održava informacioni i telekomunikacioni sistem VTK.

Digitalni servisi

Naše baze o kompanijama preuzimamo od vanjskih oficijelnih registara ili ih sami kreiramo na osnovu podataka dobivenih od naših firmi – članica.

Ažurni podaci o firmama pomažu nam da Vam možemo pružiti kvalitetnije usluge prilagođene Vašim specifičnim potrebama. Provjerite da li su Vaši podaci uneseni i ažurni, te pronađite potencijalne partnere u Bosni i Hercegovini, pretraživanjem naših direktorija, registra i strukovnih kataloga.

                           Pokrivenost uvoza izvozom

Korisni linkovi

Kontakti

Pored gore navedenog, a za sva ostala pitanja, prijedloge i/ili inicijative vezane za djelokrug Sektora obratite se uposlenicima Sektora.

Miroslav Milinković

Stručni saradnik

Amir Čaušević

Stručni saradnik

Mensur Kreho

Administrator sistema/tehnička podrška

Share This