Sektor privrede

 

 

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

  Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

  • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama
  • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
  • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
  • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
  • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
  • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
  • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
  • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
  • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
  • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

  Korisni linkovi :

  Izdvajamo za vas . . .