Pogodnosti za članove

Članovi Komore koji redovno izmiruju zakonsku obavezu uplate članarine, imaju niz pogodnosti u odnosu na druge korisnike:

 • Umanjena osnovica za obračun članarine za izvoznike sukladno važećim odlukama;
 • Zastupanje interesa pred nadležnim organima;
 • Promocija članica;
 • Redovna obavještenja o aktivnostima Komore, uključujući pozive na edukacije, B2B događaje, konferencije;
 • Pristup EU fondovima;
 • Niz besplatnih edukacija za uposlenike kompanija – članica;
 • Niže tarife kod pribavljanja određenih dokumenata za izvoz koje izdaje Komora;
 • Prednost kod izbora za izlaganje na grupnim štandovima koje organizira VTKBiH na međunarodnim sajmovima u inozemstvu;
 • Povezivanje sa domaćim i stranim partnerima;
 • Mogućnost pristupa podacima i informacijama kojima raspolaže VTK BIH.
 • Letak Usluga
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.