Pristup informacijama- kontakt

DANIJELA KOVAČ
Stručni saradnik za multilateralu – asistent predsjednika/potpredsjednika
Tel.: 033 566 267
Fax.: 033 566 258

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja