Javni dokumenti

Sektor za javna dokumenta, u okviru usluga koje pruža Vanjskotrgovinska komora temeljem ovlaštenja, izdaje potvrdu o članstvu u VTK-i  koja se izdaje na zahtjev članice a služi sa različite poslovne potrebe članica. Osim toga izdaje sljedeće dokumente:

izdaje na zahtjev firme ili fizičkog lica temeljem Carinske konvencije o ATA karnetu, a zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni izvoz, privremeni uvoz i provoz (tranzit) robe, čime se pojednostavnjuju carinski postupci i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija roba.

Više informacija na ATA KARNETU.

Izdaje se na zahtjev firme a služi za ostvarivanje  preferencijala, po GSP sistemu (Generalized System of Preferences) kod izvoza bosanskohercegovačke robe u carinska podrućja razvijenih zemalja temeljem uredbi tih zemalja.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje bosansko-hercegovačko ili drugo nepreferencijalno porijeklo. Služi za primjenu različitih mjera ekonomske politike a prati izvoz roba iz carinskog podrućja BiH u carinsko područje druge zemlje gdje te robe nemaju preferencije.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje bosansko-hercegovačko porijeklo usluge šivenja. Služi za primjenu različitih mjera ekonomske politike a prati izvoz tekstilnih proizvoda iz carinskog podrućja BiH roba iz carinsko podrućj EU.

Izdaje se na zahtjev firme a služi za dokazivanje bosanskohercegovačkog porijekla roba, čime se ispunjavaju uvjeti iz ugovora s Delegacijom EU u BiH kod implementacije projekata ili nabavki za potrebe Delegacije EU.

Izdaje se na zahtjev firme za robe koje se izvoze iz carinskog područja BiH. Njime se potvrđuje da zadovoljavaju bosanskohercegovačke propise o sigurnosti prioizvoda, kao i da ne postoji mjera zabrane njihove prodaje na tržištu BiH.

Vanjskotrgovinska komora, u skladu sa upustvima i odlukama MVTEO, temeljem odluka Komisija za raspodjelu detašmana i informacija pripremljenih od strane stručnih službi entiteskih komora (P/G KFBIH i PK RS)  registrira, odobrava i ovjerava saglasnosti na ugovore o pojedinaćnom korištenju detašmana.

Sektor za javne dokumente također, na zahtjev firme, ovjerava poslovnu dokumentaciju: poslovne pozive za zemlje Šengena i druge zemlje, potrebne za dobijanje viza, ovjerava ugovore, licence, fakture i druge poslovne dokumenate.

Izdaje i druge potvrde preme zahtjevu korisnika sukladno ovlastima Komore.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje da prilikom privremenog uvoza roba u carinsko područje BiH, radi unutarnje obrade po povlaštenom carinskom postupku, neće biti ugroženi interesi drugih proizvođačać u BiH.

Izdaje se na zahtjev firme a potvrđuje da prilikom privremenog ivoza roba iz carinskog područja BiH, radi vanjske obrade po povlaštenom carinskom postupku, neće biti ugroženi interesi drugih proizvođaća u BiH.

izdaje se na zahtjev korisnika povlastice a potvrđuje da se roba, koja se uvozi u carinsko područje BiH, uz potpuno ili djelimično oslobađanje od plačanje carinskih pristojbi ne proizvodi u BiH.

Izdaje na zahtjev firmi, u svrhu korištenja tarifnih suspenzija na uvoz repromaterijala za vlastitu proizvodnju, a u skladu sa Odlukom o privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba koju donosi Vijeće ministara.

Izdaje se na zahtjev firmi, u svrhu korištenja suspenzija na uvoz novih električnih i hibridnih automobila, a u skladu sa Odlukom o privremenoj suspenziji/privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31.12.2022.godine, koju donosi Vijeće ministara BiH.

Usluge se naplaćuju prema cjenovniku – Cjenovnik usluga u Sektoru javnih dokumenata

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.