Projektna suradnja

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je projekat Evropske unije koji je namjenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) kao podrška i servis u internacionalizaciji njihovog poslovanja. Evropsku preduzetničku mrežu čini preko 600 partnerskih organizacija i institucija, uključujući komore, agencije za razvoj MSP, institute, tehnološke centre, istraživačke centre, univerzitete i sl.

EEN Mreža u Bosni i Hercegovini je ustanovljena još 2009. godine, samo godinu dana nakon što je formirana u Evropskoj uniji. Nastala je u okviru evropskog projekta Euro-info korespodentnog centra u Bosni i Hercegovini.

Od 2015. godine u Bosni i Hercegovini egzistiraju dva EEN konzorcija: EEN konzorcij iz Federacije Bosne i Hercegovine i EEN konzorcij iz Republike Srpske.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network – EEN): https://een.ba/bs 

VTKBIH i EEN Mreža

Konzorcij Evropske preduzetničke mreže u Federaciji Bosne i Hercegovine sačinjavaju sljedeće organizacije:

Koordinator:

 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Partneri:

 • Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
 • Univerzitet u Sarajevu
 • INTERA Tehnološki park Mostar
 • BIT centar Tuzla
 • Zenička razvojna agencija ZEDA
 • Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona RA-USK

Švajcarski program promocije izvoza (SIPPO) ima dugoročan mandat Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) u okviru njihove međunarodne ekonomske razvojne saradnje. SIPPO od 2017. godine sprovodi Swisscontact, poslovno orijentisana fondacija za međunarodnu saradnju i razvoj. SIPPO povezuje relevantne izvozne sektore iz 11 partnerskih zemalja sa pouzdanim uvoznicima u Švajcarskoj, Evropi i drugim važnim ciljanim tržištima.

SIPPO radi direktno sa organizacijama koje podržavaju razvoj biznisa kao što su privredne komore i sektorske asocijacije, podržavajući širenje i kvalitet usluga za podršku izvozu njihovih članova i klijenata.

Izvozno spremne kompanije tako dobijaju pristup prilagođenim uslugama izvoza kao što su tržišne informacije, umrežavanje i povezivanje, ali i izgradnja kapaciteta.

 Sippo web stranicahttps://www.sippo.ba

VTKBiH i SIPPO

„Joint Export Promotion Services: Podrška promociji izvoza u sektoru tekstila i kože, tehničkog drveta i MAP sektora“

U saradnji sa švajcarskim programom za promociju uvoza VTK BiH je potpisala MoU vezan za realizaciju aktivnosti podrške razvoja i promocije izvoza kompanijama iz sljedeća tri sektora: organski proizvodi, proizvodi od tekstila sa dodanom vrijednošću i tehničko drvo.

Trenutno stanje:

 1. Organizovan je zajednički nastup bh kompanija na sajmu tekstila u Minhenu;
 2. Organizovana je posjete bh kompanija sajmu Natural Ingredients u Frankfurtu;
 3. Organizovana je studijska posjeta sajmu Interzum u Kelnu (za drvoprerađivače);

U narednom periodu se planira:

 1. Zajedničko izlaganje bh kompanija na sajmu tekstila u Minhenu.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je UN-ova globalna razvojna mreža. To je organizacija koja zagovara promjene i koja povezuje; državama pruža znanje, iskustvo i sredstva koja su im potrebna u cilju pružanja pomoći i unaprijeđenja života građana. UNDP djeluje u 177 država kojima pomaže da razviju sopstvena rješenja i odgovore na izazove sa kojima se susreću na putu razvoja na globalnom i državnom nivou. U nastojanju da razviju lokalne kapacitete, ove države se oslanjaju na iskustvo i stručnost osoblja UNDP-a i širok spektar partnera ove organizacije.

UNDP je s radom u Bosni i Hercegovini počeo 1996. godine. Programske aktivnosti UNDP-a su vođene Okvirom razvojne pomoći UN-a (UNDAF), koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH i UN državnog tima (UNCT).

UNDP web stranica: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home.html

VTKBIH i UNDP

 „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora“

https://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/bs/home/what-we-do/joint-projects/sdgs-roll-out-support-and-private-sector-engagement.html

Projekat ima za cilj pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu najvećeg globalnog plana današnjice „Agenda 2030“ koju su sve članice UN-a, uključujući Bosnu i Hercegovinu, usvojile u septembru 2015. godine.

Projekat predviđa dva ishoda:

 • Izrađena Mapa puta za Ciljeve održivog razvoja za Bosnu i Hercegovinu i započeta implementacija,
 • Akteri iz privatnog sektora senzibilizirani i uključeni u prioretizaciju, planiranje i implementaciju SDG-a.

Projekat će pomoći Bosni i Hercegovini da ambicioznu Agendu 2030 pretoči u konkretne aktivnosti, tako što će okupiti relevantne aktere oko Mape puta SDG-a. Navedeno uključuje aktivnosti usklađivanja SDG-a, planiranje SDG-a, izgradnju partnerstva i uvod u odgovarajuće institucionalne aranžmane, monitoring i izvještavanje, kao i definiranje modela finansiranja. Mapa puta SDG-a će predstavljati plan koji je okrenut ka budućnosti sa jasnom vizijom zemlje da se bavi identificiranim trendovima.

Trenutno stanje:

 • U 2018. godini održana su 4 sastanka radne grupe za privatni sektor, te u 2019. jedan sastanak;
 • Održana je konferencija „Ciljevi održivog razvoja“ 12. juna 2018. godine, gdje su uzeli učešće predstavnici javnog i privatnog sektora;
 • Organizovana je posjeta pogonu CEE Prevent;
 • Organizovana je radionica „Češko SDG iskustvo“;
 • Izvršeno je anketiranje/mapiranje interesa firmi iz drvnog sektora za organizacijom b2b susreta sa partnerima iz Švedske;
 • Održana je sedmica SDG u Bosni i Hercegovini sa nizom aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svijesti o ciljevima održivog razvoja (od 10-14.06.2019.).

Uvažavajući izuzetan značaj implementacije „Berlinskog procesa“ za jačanje regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, predsjednici Unije privrednih komora Albanije, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne I Hercegovine, Privredna komora Kosova, Privredna komora Crne Gore I Privredna komora Srbije,  izrazile su  inicijativu za aktivno uključivanje nacionalnih privrednih komora u realizaciju konkretnih ciljeva “Berlinskog procesa” i na marginama Bečkog samite lidera Zapadng Balkana 2015. godine osnovale Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana. Cilj zajedničke inicijative je artikulisati glas poslovnih zajednica regiona i time olakšati međusobne kontakte i promovisati region kao jedinstvenu investicionu destinaciju.

Suštinski cilj kom teže osnivači ove komorske asocijacije je da se udruženim komorskim djelovanjem, saradnjom i usaglašavanjem aktivnosti stavi fokus na razvoj konkurentosti privreda regiona Zapadnog Balkana. Komorski investicioni forum pored praćenja realizacije velikih regionalnih infrastrukturnih projekata koji su odobreni od strane Evropske komisije, posvećen je i sagledavanju potreba, te davanju prijedloga za projekte manje veličine, svrstanih u sekundarne infrastrukturne projekte kojima se značajno može unaprijediti privredna saradnja u Regionu.

Komorski investicioni forum Zapadnobalkanske šestorke zastupa interese oko 400 000 kompanija iz regiona. Misija Foruma je da ponudi nove mogućnosti za umrežavanje, ukloni preostale prepreke za razvoj regionalne ekonomske saradnje i unaprijedi poslovnu i investicionu klimu na tržištima regiona Zapadnog Balkana.

Aktivnosti Komorskog investicionog foruma obuhvataju:

 • Podršku ekonomskom razvoju Jugoistočne Evrope
 • Podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća
 • Jačanje lokalne i regionalne investicione klime i olakšavanje ulaganja koja doprinose ekonomskom razvoju i osnivanju novih radnih mjesta
 • Udruživanje ljudskih resursa i struktura u oblasti poslovne podrške, istraživanja, obrazovanja i komunikacije
 • Upravljanje i organizovanje aktivnosti, koje omogućavaju vidljivost uloge koju imaju Komore u kreiranju bolje poslovne i investicione klime kao i poslovne podrške
 • Obezbjeđivanje instrumenta za efikasnije korišćenje raspoloživih sredstava iz Evropske unije i drugih međunarodnih donatora kako bi se postigli navedeni ciljevi.

Pored prostorija u Trstu, kancelarija Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana otvorena je i u prostorijama Privredne komore Crne Gore februara 2019. godine.

Komorski investicioni forum zapadnog balkana (WB6 CIF) web stranica: https://www.wb6cif.eu/projects

Projekat USAID/Sweden FARMA II je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u BiH. Prethodni projekti pomogli su BiH da poveća prodaju i izvoz pojedinih kultura i prehrambenih proizvoda u okviru poljoprivrednog sektora.

U Bosni i Hercegovini je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: Projekat USAID/Sweden FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.

USAID/Sweden FARMA II web stranica:  https://farmabih.ba

VTKBiH i USAID-Sweden FARMA II projekat

„Promocija bh poljoprivredno-prehrambenog sektora na međunarodnim tržištima“

VTK BiH je korisnik granta za navedenu aktivnost. Svrha dodjele ovog granta je da se djelimično pokriju troškovi učešća najmanje 20 proizvodnih organizacija iz sektora voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja i mljekarstva na sljedećim sajmovima:

 1. Sajam WorldFood 2018, Istanbul, Turska;
 2. Sajam Anuga 2019, Keln, Njemačka;
 3. Natural Products Expo East, Baltimor 2019, SAD
 4. Učešće na Kongresu CHINAEASA 2018
 5. Izrada dizajna i štampa 3 kataloga i to kataloga sektora voća i povrća (engleska i ruska verzija) i kataloga MAP sektora (engleska verzija).

Trenutno stanje:

Do sada su uspješno realizovani:

 • Nastup na sajmu WorldFood Istanbul;
 • Učešće na Kongresu CHINAEASA 2018;
 • Štampa kataloga.

Pripreme za sajmove Baltimore i Anuga su u toku.

Projekat unapređenja radne snage i većeg pristupa tržištima” finansiran od strane USAID-a je trogodišnji program koji ima za cilj povećanje broja radnih mjesta i nivoa prihoda kroz unapređenje trgovinske ekspanzije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i na regionalna tržišta. Projekat ovo prvenstveno namjerava ostvariti putem programa dodjele bespovratnih sredstava domaćim malim i srednjim preduzećima (MSP) te organizacijama koje predstavljaju preduzeća s izvoznim potencijalom u sektorima drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće/kože. U svom mandatu USAID WHAM projekat radiće na unapređenju kapaciteta brzo-rastućih, izvozno-orijentisanih i izvozno spremnih MSPa dodjelom grantova i tehničke pomoći kroz tri područja intervencije: Unapređenje radne snage u ciljanim sektorima; Povećanje pristupa tržištima; te Poboljšanje kvaliteta proizvoda i uvođenje novih tehnologija za upravljanje kvalitetom i certifikaciju.

USAID WHAM projekat web stranica: https://www.whambih.org

VTKBiH i USAID WHAM projekat

„EXCERT – Market access and Certification support of Metal and Wood Companies in Bosnia and Herzegovina“

VTK BiH je korisnik granta za navedenu aktivnost. Svrha dodjele ovog granta je da se djelimično pokriju troškovi učešća proizvodnih organizacija iz sektora metaloprerade i namještaja,prilikom nastupa na sajmovima Hanover Fair i IMM Cologne, te certifikacije firmi iz oblasti metalne industrije.

Trenutno stanje:

Organizovan je zajedniči nastup bh kompanija na sajmu tehnologije u Hanoveru 2018;
Organizovan je zajedniči nastup bh kompanija na sajmu namještaja IMM 2019 u Kelnu. Follow up aktivnosti su u toku.

Certificirano je 7 kompanija prema standardu BAS EN ISO 3834.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine od 01.07.2020. godine do 31.12.2021. godine implementira projekat pod nazivom „“EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”. Projekat „EXPO-CERTinno“ sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

OPĆI CILJ PROJEKTA

Cilj „EXPOCERTInno“ projekta je unapređenje konkurentnosti metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini, a kako bi se potaknuo rast i razvoj ova dva značajna sektora za privredu Bosne i Hercegovine.

Projekt se fokusira na procese internacionalizacije, digitalizacije i standardizacije u bh kompanijama kako bi povećale proizvodnju, zaposlenost i inovacijske kapacitete te kako bi uspješno zadovoljile zahtjeve EU standarda i pronašle odgovarajuće poslovne partnere na međunarodnim tržištima a prvenstveno na tržištu Evropske unije. Također, projekat pomaže bosanskohercegovačkim kompanijama da provedu procjene upravljačkih kapaciteta za inovacije, kao i da saznaju kako iskoristiti raspoložive EU fondove za podršku malim i srednjim poduzećima (SME Instrument).

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

Obzirom da veliki broj bosanskohercegovačkih kompanija nema dovoljno vlastitih resursa za određene segmente poslovanja, specifični ciljevi „EXPOCERTInno“ projekta su:

 • da pruži kompanijama bitne informacije o međunarodnim tržištima i pomogne im da pronađu odgovarajuće poslovne partnere,
 • da se uspješno certificiraju u skladu sa EU standardima,
 • da ih osposobi da bolje i efikasnije koriste online alate za učenje,
 • da unaprijede vlastite kapacitete za inoviranjem, i
 • da ih informira o raspoloživim EU fondovima i programima.

Provedbom „EXPOCERTInno“ projekta, projektni partneri namjeravaju kompanijama iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini:

 • omogući korištenje alata za e-učenje putem razvoja EDUKATIVNIH E-MODULA koji će biti izrađeni kroz digitalnu akademiju za e-učenje a obuhvataće različitu poslovnu tematiku teme neophodne za uspješno poslovanje
 • poboljšati kapacitete kompanija u procesu INTERNACIONALIZACIJE putem pružanja besplatnih tržišnih infomacija i kontakata sa poslovnim partnerima iz Evropske unije i svijeta
 • omogućiti kompanijama da se certificiraju u skladu sa zahtjevima EU STANDARDA kroz pružanje besplatnih savjetodavnih usluga
 • omogućiti kompanijama da procjene vlastite INOVATIVNE KAPACITETE koristeći EU metodologiju za ocjenu kapaciteta za upravljanje inovacijama u MSP
 • Informirati bosanskohercegovačke kompanijame o mogućnosti korištenja EU FONDOVA namjenjenih razvoju MSP

PARTNERI U IMPLEMENTACIJI PROJEKTA

Vodeći partner:

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

+387 33 566 222
+387 33 214 292

info@komorabih.ba
www.komorabih.ba

Partneri:

INTERA – Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak

Bišće polje bb, 88000 Mostar

+387 36 327 972

info@intera.ba
www.intera.ba

INAF doo

Orahov brijeg 27, 71000 Sarajevo

+387 33 482 409
+387 33 482 409

info@inaf.ba
www.inaf.ba

ADRIPASS PLUS builds on the positive results achieved within ADRIPASS, the project funded by the Adriatic-Ionian Programme that aimed at analysing and better understanding the physical and non-physical barriers limiting the sustainable development of multimodal transport in the Adriatic Ionian region, developing ICT applications and elaborating and adopting a transnational strategy for the improvement of multimodal transport in ADRION. Considering the importance of capitalizing and further developing sustainable solutions for improving multimodal freight transport in the region, the ADRIPASS PLUS project will specifically focus on:

 • promoting stakeholders’ involvement to update the ADRIPASS transnational strategy, with a special focus on ensuring its resilience to COVID-19 and the consequent economic crisis;
 • capitalizing, upgrading and enhancing already developed ICT platforms (Port Community Systems and similar ICT Applications) as a powerful and cost-effective tool to support dematerialization of processes in the Ports, improving ports efficiency with positive and concrete impacts on the efficiency of maritime-hinterland connectivity;
 • further disseminating project results at regional, national and transnational level, increasing awareness of the solutions developed within European Territorial Cooperation projects among transport stakeholders, regional and national authorities.

Through the results of the ADRIPASS PLUS Project and thanks to the institutional dialogue promoted in the framework of the already set ADRIPASS Transnational Cooperation Network, the Transnational strategy for the enhancement of multimodal transport in the ADRION region will be updated taking into account the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the point of view of transport stakeholders and national and European policy makers (Ministries of Transport, Transport Community, European Commission).

Partnership involves:

 • Central European Initiative – Executive Secretariat
 • Aristotle University of Thessaloniki – Special Account for Research Funds
 • Chamber of Commerce and Industry of Serbia
 • Institute for Transport and Logistics Foundation
 • Durres Port Authority
 • Port of Bar JSC
 • Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina
 • Luka Koper, port and logistic system, public limited company

For more information, please visit the following link adripass.adrioninterreg.eu

 • Predstavnici VTK/STK BiH i bh. kompanija sudjeluju na Poslovnom forumu u Tirani

  Dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković i generalni sekretar Nihad Bajramović, kao i predstavnici bh.kompanija, sudjeluju na Poslovnom forumu koji se održava u okviru Berlinskog procesa u Tirani. Učesnicima Foruma, koji je okupio donositelje odluka iz regije i predstavnike poslovne zajednice, obratili su se premijer Albanije Edi Rama, ministar finansija i privrede

  2023-09-26
 • GDPR se primjenjuje na sve kompanije koje obrađuju lične podatke građana EU

  “GDPR uredba i Zakon o zaštiti osobnih podataka BiH” naziv je radionice održane u Mostaru, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH. Osam predstavnika bh. kompanija, imali su priliku da od dr.sc. Muhameda Mujakića, predavača na radonici, saznaju sve aspekte praktične primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine. U skladu sa zahtjevima EU Uredbe (GDPR),

  2023-09-26