O Sektoru

Sektor za javna dokumenta obavlja sljedeće poslove:

 • Obavlja poslove izdavanja javnih dokumenata: uvjerenja o porijeklu proizvoda, potvrda koje su uvjet za dobijanje odobrenja carinske uprave za unutarnju i vanjsku obradu, rješenja o robnim kontingentima, uvjerenja o krajnjem korisniku robe (End User), ATA carneti, uvjerenja slobodne prodaje, potvrde da se roba ne proizvodi u BiH, potvrde o bh porijeklu za javne nabavke.
 • Obavlja poslove izdavanje ostalih dokumenata: potvrde o višoj sili, saglasnosti na poslovne ugovore članova sa vanjskim partnerima, mišljenja o razvojnim i investicionim programima, uvjerenja o članstvu u Komori BiH, ostala dokumenta o činjenicama o kojima se u Komori BiH vode evidencije;
 • Ovjerava pozive članica Komore BiH za posjete poslovnih partnera, ili pozive od poslovnih partnera iz inostranstva za poslovna putovanja, koje su potrebne za pribavljane viza.
 • Obavlja poslove iz nadležnosti Komore u vezi sa angažiranjem radnika iz Bosne i Hercegovine na radovima u SR Njemačkoj (detašmani): vodi korespodenciju sa državnim organima Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, vrši edukaciju korisnika detašmana, izdaje saglasnosti na ugovore o izvođenju radova, vodi zbirnu evidenciju o korištenju detašmana, izvještava o iskorištenosti korištenju detašmana.
 • Odjel ATA karneta obavlja poslove izdavanja ATA karneta, poslove razduženja Ata karneta poslove potraživanja po nerazduženim karnetima a u skladu s potpisanom konvencijom.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Održna radionica za veterinarske inspektore i kompanije- Brži, jednostavnij i sigurniji protok roba

  U okviru SEED+ projekta (Sistemi za elektronsku razmjenu podataka), a u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana, Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i CEFTA Sekretarijatom, u Sarajevu je održana prva obuka veterinarskih inspektora i kompanija u vezi sa izdavanjem veterinarskih certifikata u SEED+/CEFTA TRACES NT (TRAde Control and

  2023-09-12
 • Obavijest: Novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi. Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi stupa na snagu 08.02.2023. godine i od tog dana zainteresovani poslovni subjekti mogu podnositi zahtjev za izdavanje novog odobrenja za navedeni pojednostavljeni

  2023-02-08
 • Poziv za seminar “Osnove prava Evropske unije”

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „ Osnove prava Evropske Unije“ , koji će biti održan u srijedu, 15. februara 2023. godine u Sarajevu. Dobijanjem kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina se treba pripremiti za narednu integracionu fazu, a to su pregovori o članstvu. Iz tog razloga potrebno je

  2023-02-03
 • Obavještenje o prestanku važenja ranijih odobrenja za carinska skladišta i odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

  Uprava za indirektno oporezivanje BiH je obavijestila privredne subjekte da je prestanak važenja pojedinih pojednostavljenih carinskih procedura predviđen Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje od 1.8.2022. godine. Naime, stara odobrenja za pojednostavljene carinske postuke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH. Dakle, od 1.2.2023. godine ne

  2023-02-03