Sektor za javna dokumenta

 

 

O Sektoru

Sektor za javna dokumenta obavlja sljedeće poslove:

  • Obavlja poslove izdavanja javnih dokumenata: uvjerenja o porijeklu proizvoda, potvrda koje su uvjet za dobijanje odobrenja carinske uprave za unutarnju i vanjsku obradu, uvjerenje o međunarodnom karakteru sajma, potvrde da se roba ne proizvodi u BiH.
  • Obavlja poslove izdavanja ostalih dokumenata: uvjerenja o slobodnoj prodaji, potvrde o višoj sili, saglasnosti na poslovne ugovore članova sa vanjskim partnerima, mišljenja o razvojnim i investicionim programima, uvjerenja o članstvu u Komori BiH, ostala dokumenta o činjenicama o kojima se u Komori BiH vode evidencije;
  • Ovjerava pozivna pisma za poslovna putovanja u Šengen zemlje, te zahtjeve za izdavanje viza kod poslovnih putovanja u Saudijsku Arabiju.
  • Obavlja poslove iz nadležnosti Komore u vezi sa angažiranjem radnika iz Bosne i Hercegovine na radovima u SR Njemačkoj (detašmani): vodi korespodenciju sa državnim organima Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, vrši edukaciju korisnika detašmana, izdaje saglasnosti na ugovore o izvođenju radova, vodi zbirnu evidenciju o korištenju detašmana, izvještava o iskorištenosti detašmana.

Odjel ATA karneta obavlja poslove izdavanja ATA karneta, poslove razduženja Ata karneta poslove potraživanja po nerazduženim karnetima a u skladu s potpisanom konvencijom.

Share This