Članarina

 

 

1. Zakonski okvir za obračun članarine

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine se finansira, kako je to utvrđeno članom 22. stav 1. Zakona, iz: “članarine, kotizacije, doprinosa privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko, prihoda ostvarenih po osnovi primjene javnih ovlasti sukladno ovome Zakonu, obavljanja konsalting i drugih usluga za članove i na druge načine utvrđene Statutom i odgovarajućim aktima organa Komore.“

Član 3. Stav 1. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine definira:
„Članovi Komore su preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna – privredna lica registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru BiH, automatski na osnovu članstva u privrednim komorama konstituisanim na temelju zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko.“

Skupština Komore je, kao njen najviši organ, nadležna i jedina ovlaštena donositi Odluku o članarini, kojom se regulira osnovica i visina članarine i kotizacije, kao i rokove njene naplate.

2. Obračun članarine

Skupština Komore, svake godine, donosi Odluku o članarini kojom propisuje osnovicu, stopu i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Komori.

Odluka o članarini poznaje dvije grupe članova, odnosno dva kriterija obračuna:

1. grupa – privredno-pravna lica registrirana za vanjskotrgovinsku djelatnost, koji imaju realiziran uvoz robe (osnovica za obračun je statistička vrijednost uvoza po stopi 0,1%) i

2. grupa članova, koji imaju registriranu vanjskotrgovinsku djelatnost, međutim nemaju realiziran uvoz (osnovica za obračun je bruto plaća zaposlenih iskazana u završnom računu za prethodnu godinu, po stopi 0,2%).

Obračun članarine se vrši kvartalno, a članovima se šalje obavijest o dospjelim obavezama.

 

Share This