Edukacija

 

 

O Sektoru

Sektor za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH dva desetljeća djeluje na području profesionalnog osposobljavanja i permanentnog obrazovanja s posebnim naglaskom na poduzetništvo i menadžment, tako da:

  • Razvija i promovira poduzetništvo
  • Razvija, promovira i izvodi programe preduzetničkog i menadžerskog osposobljavanja
  • (seminari – radionice, on – line učenje, licencirana osposobljavanja, …)
  • Organizira i realizira konferencije i susrete
  • Povezuje ideje, novac i znanje (tenderi)

Izdvajamo za vas . . .