Pregled tarifa po državama

Napomena: Podaci su ažurni za Septembar/ Rujan 2023. godine