Potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, dr.sc. Vjekoslav Vuković zajedno s direktorom Sektora za javna dokumenta Mirkom Boškvićem održao je danas sastanak s g. Tončom Bavrkom, direktorom Direkcije robnih rezervi FBiH.

Tokom sastanka potpredsjednik Vuković je predstavio ulogu i aktivnosti Vanjskotrgovinske komore BiH, te stavio na raspolaganje njene kapacitete za pružanje potrebnih informacija. Također se razgovaralo o uspostavljanu suradnje između Direkcije robnih rezervi FBiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, kao i potpisivanju sporazuma o suradnji između dvije institucije.

Potpredsjednik Vuković je istakao važnost domaće privrede, te predstavio akciju koju provodi Komora, a tiče se promocije domaćih proizvoda.
G. Bavrka je dao punu podršku svim aktivnostima Komore, naglašavajući važnost razmjene informacija i kvalitetne suradnje dviju institucija međusobno.