Članovi Komore su preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna – privredna lica registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru Bosne i Hercegovine, automatski na osnovu članstva u privrednim komorama konstituisanim na temelju zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske (u daljem tekstu: entiteti) i Distrikta Brčko.

Članovi Komore su Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna komora Distrikta Brčko, kao kolektivni članovi, a ostale privredne komore organizovane na teritorijalnom i strukovnom principu, specijalizovane i slične asocijacije mogu biti kolektivni članovi na način i pod uslovima utvrđenim Statutom Komore.

Članovi Komore mogu biti naučno-istraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privredne djelatnosti, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko svojom odlukom izraze interes za članstvo.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.