Webinar o zaštiti intelektualnog vlasništva

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sinofaith IP Group, Cathay Group i advokatskom firmom Sajić uspješno je realizirala webinar “Big Market, Big Opportunities: the Ultimate Guide to Intellectual Property Rights Protection and Monetization in China”.

Učesnicima se obratio generalni sekretar VTK BiH Nihad Bajramović, koji je rekao da je Kina jedna od najbrže rastućih i najinovativnijih ekonomija u svijetu, a trenutno se nalazi na 11. poziciji, prema Globalnom indeksu inovacija WIPO (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo) za 2022. godinu. Također je napomenuo da se značaj intelektualnog vlasništva u svijetu potvrđuje svake godine i to posebno 26. aprila, kada se obilježava Svjetski dan intelektualnog vlasništva. Bajramović je naglasio i interes za potencijalne investicije iz Kine koje bi bile korisne za bh. poslovnu zajednicu.

Na webinaru su predstavljeni modaliteti zaštite različitih vrsta intelektualnog vlasništva, odnosno patenti, industrijski dizajn, žigovi, autorska prava i trgovinske tajne. Istaknuta je važnost očuvanja i unaprijeđenja postojećeg sistema intelektualnog vlasništva kako bi se promovirale inovacije u doba digitalnih tehnologija u kojem se inovacije i ljudska kreacija dešavaju mnogo brže, tržišta se globaliziraju, a nematerijalna imovina mnogo slobodnije teče preko granica pa intelektualno vlasništvo sve više dobija na značaju u odnosu na fizičku imovinu.
Predavači na webinaru su bili: Maria Moiseeva, Sinofaith IP Group i Mihaly Molnar, Cathay Group.