Vanredni sastanak Eurokomore u Briselu

Vanredni sastanak Eurokomore održan je 30. januara 2019. godine u prostorijama TOBB-a u Briselu. Sastanku je pored brojnih članica prisustvovao i komesar Günther Oettinger.

Tokom sastanka razgovarano je o rezultatima istraživanja i anketa sprovedenih s ciljem utvrđivanja mogućnosti unapređenja rada Eurokomore slijedom čega je predloženo provođenje određenih reformi.

Identifikovano je 6 fokus grupa, gde se članovi mogu registrovati, a ideja je da se, u skladu sa temama, pripreme planovi koji će biti prezentovani na narednoj plenarnoj skupštini koja će se održati u junu.

Dopredsjednik VTK/STK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovao je na navedenom sastanku te je izrazio posebno interesovanje za angažman u fokusnoj grupi Promocija, distribucija i djeljenja znanja o aktivnostima i praksama članova, te je posebno ostakao neophodnost uključivanj članova u statutarna tijela, komitete i aktivnosti Eurokomore.