Potpredsjednik Ahmet Egrlić je primio u radnu posjetu gdina. Nihada Šušnjara, generalnog sekretara Privredne komore USK-a i gdina. Enesa Ružnića, direktora Međunarodnog sajma ekologije EKOBIS.

Tema razgovora je bio 16. Međunarodni sajam ekologije – EKOBIS 2018.

Vanjskotrgovinska komora BiH će i ove godine dati podršku organizaciji ovog sajma, posebno u okviru organizacije sadržaja vezanih za komorske aktivnosti. Gdin. Šušnjar i gdin. Ružnić su ovom prilikom uputili čestitke predsjedniku Egrliću na dobivanju povjerenja za novi mandat, te je istaknuta želja za još plodonosnijom i jačom suradnjom ove dvije institucije.