Unapređenje suradnje BiH i Libije

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković razgovarao je danas sa novoimenovanim otpravnikom poslova Ambasade Libije u BiH g. Al Motasem Bellah Dhawiem na temu aktuelne situacije uzrokovane pandemijom i mogućnostima suradnje dvije zemlje.

Tijekom sastanka predsjednik Vuković je gosta upoznao sa ulogom Komore, kao i aktivnostima realizovanim u proteklom periodu, posebno naglašavajući svakodnevne kontakte sa privrednicima na terenu s ciljem što boljeg sagledavanja problema sa kojima se susreću. U narednom periodu, kako je istaknuo Vuković, iako je je neizvjestan tok i trajanje pandemije, predstoje brojni izazovi za kompanije, od prilagođavanja poslovanja novim okolnostima do traženja novih tržišta. Takođe, podsjetio je da je misija Komore da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, zajedno sa svim institucijama i organizacijama, uključujući i diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini, pomogne privredi Bosne i Hercegovine da očuva poslovanje i radna mjesta, prvenstveno štiteći  zdravlje radnika. S tim u vezi, u nastavku sastanka razgovarano je o mogućnosti organiziranja poslovne delegacije iz Libije našoj zemlji, te drugim vidovima povezivanja gospodarstvenika dvije zemlje s ciljem unapređenja poslovanja i povećanja obima vanjskotrgovinske razmjene.