Učešće zajedničke delegacije Zapadnog Balkana na 23. Međunarodnom sajmu u Mostaru 2022.

 

 

U organizaciji Komorskog investicijskog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB), više od 30 proizvođača iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i 7 trgovačkih lanaca sa Zapadnog Balkana imalo je priliku da učestvuje u zajedničkoj delegaciji ZB i da se predstavi na 23. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, najznačajnijem sajamskom događaju u Bosni i Hercegovini.

Mogućnosti saradnje i svoje profile predstavili su regionalni distributeri i lanci Balkantina, Bingo, dm i Fan Commerce iz Bosne i Hercegovine, Uka Group iz Kosova, Domaća trgovina iz Crne Gore i Merkator-S (Idea Organic) iz Srbije.

Tokom posjete članovi delegacije su imali priliku da održe konsultativne sastanke sa Jelenom Vlajić ekspertom za poljoprivredno-prehrambene lance snabdijevanja i Natašom Bakreskom, ekspertom za cirkularnu ekonomiju.

U okviru poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine na sajmu je učestvovalo 14 proizvođača i to: Agrarni fond grada Trebinja (Hercegovačka kuća), Anđelić ltd, Bardo (Te Ora), BioFan, BIM Kurtović, Biotope, Boroviti, Halilović, Heti, Khran Impex, Oliva, OPG Jukić, Regius i Tim Med.

Pored poslovnih susreta između članova delegacije, 06.04. 2022. godine održana je konferencija na temu „Mogućnosti za projekte, umrežavanje i prikupljanje informacija“. Program konferencije je obuhvatio prezentacija korisnih platformi za kompanije, izazove u poslovanju i mogućnosti, koristi i primjenjivost cirkularne ekonomije u ZB.

Na samom početku konferencije, prisutnima se obratio zamjenik generalnog sekretara KIF/VTK BIH Nihad Bajramović i prisutne detaljnije upoznao sa suštinskim ciljevima i aktivnostima KIF-a.

Marija Ašković Matić, projekt koordinator KIF ZB, predstavila je prisutnima nove korisne i besplatne alate za kompanije. U cilju podrške intraregionalnoj i međunarodnoj trgovini i podrške izvozu kompanija sa Zapadnog Balkana, KIF ZB je razvio jedinstveni digitalni alat – Market Access bazu podataka koja se sastoji od 4 modula sa različitim funkcijama i ulogama, dok baza podataka „Market Intelligence“ kompanijama na jednom mjestu pruža pregledan širok spektar informacija o makroekonomskim indikatorima za region Zapadnog Balkana, cijenama proizvoda koje kompanije žele da izvezu ili uvezu, porezima na određene proizvode, tržišnim trendovima po zemljama, o propisima prije plasiranja proizvoda na svjetska tržišta itd.

Ispred Evropske preduzetničke mreže (EEN), Nikola Balić, voditelj odjela za nauku i inovacije na Sveučilištu u Splitu, je prisutnima predstavio FINNO platformu za pristup finansijama i inovacijama, kao i otvorene pozive za projekte/grantove. Predstavljen je širok program podrške koje kompanije mogu iskoristiti.

Na temu cirkularne ekonomije, smanjenja troškova, zero waste-a, te otpada kao globalnog problema, tipovima otpada, klasifikaciji, i nepovoljnom upravljanju otpadom u regionu govorila je Nataša Bakreska.

Jelena Vlajić, ekspert za poljoprivredno-prehrambene lance snabdijevanja, prisutnima je govorila o potencijalima za stvaranje međunarodnih poljoprivredno-prehrambenih lanaca snabdijevanja u regionu Zapadnog Balkana, kao i razvijanju cirkularne ekonomije radi postizanja ekonomske, ekološke i socijalne održivosti.

Nakon konferencije održano je preko 100 poslovnih susreta na kojima je učestvovalo više od 100 kompanija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Mađarske i Hrvatske.

Ovaj događaj otvorio je vrata novim poslovnim aranžmanima i jačanju ekonomija zemalja Zapadnog Balkana.

Share This