U Bosanskoj Krupi održana konferencija “Zbrinjavanje i upravljanje otpadom”

Općina Bosanska Krupa i JKP “10. Juli” su organizirali II Stručnu međunarodnu konferenciju na temu “Zbrinjavanje i upravljanje otpadom”, koja je održana jučer u prostorijama Centra za podršku poduzetništvu Bosanska Krupa.

Konferenciju je otvorio načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović, nakon čega je Ivica Jakić, predsjednik Udruge H2, pozdravio sudionike i uvodno prezentirao Udrugu, njezine planove i program rada, s posebnim osvrtom na temu Zbrinjavanja gospodarenja otpadom, te dobivanja energetskih sirovina uplinjavanjem, kao i proizvodnje električne energije. „Mi se zalažemo za proizvodnju vodika iz otpada jer iz 25 tona otpada dnevno daje dovoljno vodika da se može 43 autobusa ili kamiona voziti svaki dan“, istakao je Jakić.

Nakon g. Jakića, prisutnima se putem zoom platforme obratio i dopredsjednik Vanjskotrgovinke/Spoljnotrgovinske komore dr sc. Vjekoslav Vuković ističući kako se VTK/STK BiH aktivno uključila i u ove procese prepoznajući potencijal “zelenih” energija u smislu stvaranja novih vrijednosti, izvoznog potencijala, korištenja unutarnjih resura, te novih radnih mjesta.

“Unatoč napretku u oblasti upravljanja otpadom BiH se suočava s raznim poteškoćama: visoki operativni troškovi, nedostatak financijskih sredstava za neophodne investicije, nizak stupanj pokrića prikupljenog otpada, veoma nizak stupanj separacije otpada, odlaganje otpada na nesanitarne površine, legislativa koja nije harmonizirana s EU, slab institucionalni okvir, manjak kapaciteta stručnog osoblja na svim razinama i pomanjkanje opće svijesti o nužnosti upravljanja otpadom”, naveo je.
“Procjenjuje se da je pokriće prikupljanja otpada u urbanim dijelovima BiH 90%, dok je u ruralnim jako loša i iznosi 40%. Razlog tome su ilegalne deponije u ruralnim dijelovima zemlje, odnosno izostanka inspekcijskog nadzora”. Dodao je kako su sva ta iskušenja rješiva, ali se stječe dojam kao da nema volje kako ne bi bili zatrpani otpadom umjesto da se prepozna njegov potencijal.

Cilj konferencije je bio ukazati na to da je naš planet zatvoren ekosistem s ograničenim količinama sirovina za novu proizvodnju i da se posljednjih nekoliko decenija sve više razvija koncept „kružnog gospodarstva“ ili „cirkularne ekonomije koja ne odbacuje sirovine koje se mogu još koji put iskoristiti za proizvodnju proizvoda koji ljudima trebaju pa je moto ove konferencije :

„Otpad nije smeće, već energetska sirovina za proizvodnju suvremenih goriva: sintetičkih plinova – etanola, metanola, električne energije i vodika – energenta budućnosti„

Prateći ideju da otpad nije smeće nego energetska sirovina za proizvodnju savremenih goriva, učesnici konferencije su se također osvrnuli na globalne probleme u kontekstu Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona i Bosanske Krupe, uključujući, između ostalog, kako i na koji način upravljati i sortirati otpad, kako kreirati sistem održivog upravljanja otpadom, kako iskoristiti energetski potencijal otpada, te koji su to energenti budućnosti.

Konferencija je okupila domaće i međunarodne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom na području zbrinjavanja i upravljanja otpadom.