Službeni naziv zemlje: Švicarska Konfederacija
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Bern
Političko uređenje: konfederacija
Površina, ukupna: 41.277 km2
Stanovništvo: 8.636.896 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: švicarski franak (CHF)

 

 

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990.-2020.):

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 6.715.519 7.184.250 7.824.909 8.282.396 8.373.338 8.451.840 8.514.329 8.575.280 8.636.896
BND, PPP (mlrd.USD) .. 280,99 453,09 558,51 573,10 573,63 597,99 631,27 ..
BND / glavi stanovnika, PPP (USD) .. 39.110,00 57.900,00 67.430,00 68.440,00 67.870,00 70.230,00 73.620,00 ..
BDP (mlrd.USD) 266,00 279,83 603,43 702,15 695,60 704,48 735,89 731,47 747,97
BDP / glavi stanovnika (USD) 39.609,01 38.951,05 77.117,13 84.776,14 83.073,28 83.352,09 86.429,50 85.300,35 86.601,56
BDP rast (godišnji) % 3,67 3,98 3,27 1,66 2,05 1,58 3,01 1,08 -2,87
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) 6,12 30,84 88,32 72,11 62,62 50,80 49,09 49,15 28,09
Bilans tekućeg računa (% BDP) 2,30 11,02 14,64 10,27 9,00 7,21 6,67 6,72 3,76
Izvoz (% BDP) 41,37 51,30 64,40 62,40 65,67 65,08 66,18 66,00 63,15
Uvoz (% BDP) 40,95 45,84 53,48 50,73 54,05 54,19 53,65 53,70 52,86
Inflacija, (godišnja) % 5,40 1,56 0,69 -1,14 -0,43 0,53 0,94 0,36 -0,73
SDI (mil.USD) 5.544,80 23.080,88 17.670,74 118.752,40 167.027,62 142.756,38 -146.999,40 37.313,31 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme(dani) .. .. 18,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo)
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (organska proizvodnja), stočarstvo, šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: farmaceutska industrija, kemijska industrija, metalna, mašinska i elektro industrija, energetika, kozmetička industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: financije, trgovina, osiguranje, transport, telekomunikacije, građevinarstvo.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 318,99 mlrd. USD. (2020.)
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Švicarske Konfederacije: farmaceutski proizvodi (27,7 %); prirodni i kultivisani biseri, ... (27,02 %); organske kemikalije (7,99 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,62 %); satovi i njihovi dijelovi (5,68 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (5,24 %); elektične mašine, oprema i njihovi dijelovi (3,8 %); plastika i proizvodi od plastike (1,58 %); esencijalna ulja, resinoidi, parfumerijski i kozmetički preparati (1,19 %); te kafa, čaj i začini (0,91 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 291,04 mlrd. USD. (2020.)
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Švicarske Konfederacije: prirodni i kultivisani biseri, ...(35,89 %); farmaceutski proizvodi (13,38 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,55 %); vozila – osim tračnih (5,2 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,11 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,83 %); organske kemikalije (2,55 %); plastika i proizvodi od plastike (2,22 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,01 %); te namještaj, nosači madraca, madraci, ... (1,56 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB (ne-regionalna članica), AfDB (ne-regionalna članica), Australia Group, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, FATF, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA (posmatrač), MIGA, MONUSCO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain:   .ch

Telefonski kod:     +41

  Izvor: CIA Factbook

 

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020 / %

Bosna i Hercegovina nalazi se na 84. mjestu na listi izvoznih partnera navedene zemlje u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 84. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV- a u Švicarskoj Konfederaciji iznosi 7,7 %. Primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a.

Snižena stopa PDV-a od 2,5 % primjenjuje se na: hranu, novine, lijekove, te robu široke potrošnje za svakodnevnu upotrebu.

Stopa PDV-a za hotelijerske usluge iznosi 3,7 %.

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (11 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi:  (28,84 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (4,90 %) u 2019.godini.

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor:       Ministarstvo financija Švicarske Konfederacije;

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Švicarskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)240.854.418,50266.845.439,59340.740.053,28388.035.169,11133.914.522,38
UVOZ (KM)441.114.331,95209.802.809,01661.919.952,411.070.212.000,26118.966.006,75
OBIM (KM)681.968.750,45476.648.248,601.002.660.005,691.458.247.169,37252.880.529,13
SALDO (KM)-200.259.913,4557.042.630,58-321.179.899,13-682.176.831,1514.948.515,63
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)54,60127,1951,4836,26112,57

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Švicarsku Konfederaciju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2716Električna energija32,61%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:7,68%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 97,02%
3925Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mjestu:3,75%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj3,44%
4418Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od d3,35%
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron3,15%
5911Tekstilni proizvodi i predmeti, za tehničku upotrebu, navedeni u napomeni 7 u ovoj glavi:2,37%
7610Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada i2,20%
0712Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno:1,84%
Ostali32,59%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Švicarske Konfederacije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:75,30%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari3,78%
2716Električna energija2,57%
7408Bakrena žica:2,45%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi1,21%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.00,96%
8104Magnezij i proizvodi od magnezija, uključujući otpatke i lomljevinu:0,79%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr0,61%
8429Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), 0,56%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:0,44%
Ostali11,33%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Švicarskom Konfederacijom potpisala Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija.

Također, potpisan je i Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama članicama EFTA-e u 2013.godini, a više informacija vezano za navedeni Sporazum možete naći na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.  ( Više informacija ).

Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 1. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 2. Ambasada Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 3. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 4. World Bank ( LINK );
 5. Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

“Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u domenu usluga koje BHEPA nudi,  molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduženom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”.

 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06