Službeni naziv zemlje: Švicarska Konfederacija
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Bern
Političko uređenje: konfederacija
Službeni jezici: francuski, njemački, talijanski
Površina, ukupna: 41.277 km2
Stanovništvo: 8.769.741 (podatak iz 2022.godine)
Valuta: švicarski franak (CHF)

 

 

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990.-2022.):

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 7.184.250,00 7.824.909,00 8.282.396,00 8.575.280,00 8.638.167,00 8.703.405,00 8.769.741,00
BND, PPP (USD) 280.337.676.722,16 448.117.548.360,08 546.014.360.068,23 601.514.487.109,72 597.729.085.033,51 646.398.860.115,62 684.350.569.530,77
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 39.020,00 57.270,00 65.920,00 70.150,00 69.200,00 74.270,00 78.040,00
BDP (USD) 279.209.007.352,67 598.851.028.906,58 694.118.186.379,63 721.369.112.726,72 739.913.619.797,45 800.640.155.387,26 807.706.035.351,75
BDP po glavi stanovnika (USD) 38.864,04 76.531,37 83.806,45 84.121,93 85.656,32 91.991,60 92.101,47
Godišnji rast BDP – a (%) 3,96 3,24 1,64 1,14 -2,38 4,22 2,06
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 29.288.780.969,44 78.049.933.455,32 61.630.612.275,22 30.805.804.824,07 2.247.076.369,76 70.554.380.888,16 81.459.351.366,99
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 10,49 13,03 8,88 4,27 0,30 8,81 10,09
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 51,44 64,84 63,83 66,97 64,31 71,37 74,97
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 46,50 55,23 53,31 57,16 57,86 59,48 62,70
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,56 0,69 -1,14 0,36 -0,73 0,58 2,84
SDI, neto priljev (USD) 23.080.879.762,68 17.670.735.602,92 118.752.400.108,65 8.774.913.614,48 -242.167.615.576,12 -134.262.930.569,88 27.707.325.846,29
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 18,00 10,00 10,00 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo)
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Švicarske, primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) sudjeluje sa 0,61 % u spomenutoj vrijednosti.

Promatrajući spomenuti sektor u oblasti poljoprivrede, primjećuje se njegova usmjerenost ka organskom uzgoju. Važan dio primarnog sektora čine šumarstvo, ali i stočarstvo – koji možda i najznačajnije učestvuju u kreiranju dodane vrijednosti u bruto domaćem proizvodu Švicarske.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u dijelu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 24,20 %, a čine ga farmaceutska industrija, kemijska industrija, metalna industrija, mašinska industrija, elektro industrija, pa i energetika, te prehrambena industrija.

Tercijalni sektor obuhvaća uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 72,39 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Švicarske, kreirajući time pojedinačno najveći dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje (kada je riječ o sektorima privrede), tako da financije, ali i trgovina, pored telekomunikacija, kao i osiguranja, te građevinarstva, konfiguriraju spomenuti sektor zajedno sa drugim uslužnim granama.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Švicarske na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 402,11 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Švicarske navodimo slijedom: „71“ – prirodni i kultivisani ... (29,95 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (24,40 %), „29“ – organske kemikalije (7,71 %), „91“ – satovi namjenjeni za ... (6,47 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (6,05 %), „90“ – optički, fotografski ... (4,77 %), „85“ – električne mašine i ... (3,5 %), „27“ – mineralna goriva, ... (2,72 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (1,56 %), te „33“ – „essential“ ... (0,99 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Švicarske na međunarodno tržište čine 11,88 % od ukupnog izvoza Švicarske u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Švicarske sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 356,76 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Švicarske jesu „71“ – prirodni ili kultivisani ... (32,98 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (13,66 %), „27“ – mineralna goriva, ... (6,61 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (6,13 %), „85“ – električne mašine i ... (5,19 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (4,69 %), „90“ – optički, fotografski ... (2,6 %), „29“ – organske kemikalije (2,58 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,35 %), te „94“ – namještaj, spavaći ... (1,46 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Švicarske čine 21,75 % od ukupnog uvoza Švicarske sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Švicarske Konfederacije u međunarodnim institucijama, asocijacijama i (ili) organizacijama moguće je učestvovanje Švicarske Konfederacije u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i (ili) organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • WTO
 • UN
 • Schengen Convention
 • OSCE
 • OECD
 • IMF
 • IBRD
 • EFTA
 • EBRD
 • CE

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (+41)

Internet domena:                             .ch

 

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Švicarske, na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Švicarske, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Švicarske, sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Švicarsku.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezi i poreska politika

Porez na dodanu vrijednost („PDV“) u Švicarskoj Konfederaciji, ukoliko zakonskom legislativom nije propisano drugačije, obračunava se na sve robe i usluge.

Standardna stopa ovog poreza u Švicarskoj Konfederaciji, a koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet nulte ili snižene stope poreza – „PDV“), iznosi 7,7 %.

Snižena stopa od 2,5 % u primjeni je na hranu, novine, lijekove, te robu široke potrošnje, dok PDV u hotelijerstvu iznosi 3,7 %.

Carine u Švicarskoj

Carinske stope Švicarske po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (9,95 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (25,27 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (4,72 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je prilikom provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Švicarske Konfederacije.

Slijedom navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Švicarske Konfederacije. Takvi zahtjevi proizlaze iz važeće zakonodavne legislative zemlje, pa njihovo ispunjavanje dovodi do regulacije carinskih postupaka kroz primjenu carinskih procedura važećih na tržištu.

Istodobno je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Švicarske Konfederacije.

Vezano za prethodno spomenute carinske postupke u Švicarskoj Konfederaciji, kao i akcize, više informacija možete naći na Carinskoj upravi Švicarske Konfederacije.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Švicarskom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Švicarsku Konfederaciju, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Švicarske Konfederacije, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije, možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije potražite na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kako biste se podrobnije informirali o njihovoj sadržini.

Ukoliko želite steći punu sliku međunarodnog pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije, veze između dviju zemalja možete detaljnjije protumačiti konsultirajući ugovore i pravne akte iz domene multilateralnih odnosa, kako Bosne i Hercegovine, tako i Švicarske Konfederacije – npr. kroz pravne akte i sporazum(e) sa zemljama prostora „EFTA“.

Korisne adrese

 1. Svjetska banka
 2. Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 3. Ambasada Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini
 4. Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 5. Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25