Sastanak sa predstavnicima Agencije za nadzor osiguranja FBiH

 

 

Dana 24.09.2020. godine, u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, održan je sastanak predstavnika Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika i predstavnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima povrata dijela premije obaveznog osiguranja autobusa od autoodgovornosti, premije osiguranja putnika u autobusima i premije kasko osiguranja autobusa.

Predstavnici Udruženja prijevoznika su iznijeli problematiku sa kojom se susreću u poslovanju u uslovima pandemije COVID-19, tj. totalna zabrana obavljanja djelatnosti u jednom periodu, nemogućnost rada zbog ograničenja putnicima u međunarodnom i unutrašnjem prijevozu, smanjenje obima prijevoza na redovnim registriranim linijama, potpuna obustava ugovorenog prijevoza, nemogućnost isplate plaće zaposlenicima i eventualno njihovo otpuštanje, minimalan izvor prihoda ili rad preduzeća bez bilo kakvih prihoda, itd…

Vezano za problematiku osiguranja predstavnici Udruženja prijevoznika su posebno istakli plaćanje premija polisa osiguranja od autoodgovornosti, osiguranja putnika u javnom prevozu i kasko osiguranja vozila, tj. da prijevoznici plaćaju premiju za polise osiguranja iako vozila ne rade i u njima nema putnika, a samo odjavljivanje vozila povlači za sobom niz drugih troškova koji su vezana za broj registarskih tablica, te traže od Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine da iznađe mogućnost da se izvrši povrat naknada vezanih za osiguranja vozila i putnika ili da se na drugi način riješi ovo pitanje, npr. refundacija u narednom periodu.

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su istakli da razumiju potrebe i probleme prijevoznika, te da su ovo pitanje razmatrali, na svome Kolegiju, kako bi se iznašlo adekvatno rješenje. Posebno su naglasili da važećim Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju nemaju uporište, odnosno Zakon im nije dozvolio da oni rješavaju pitanja osiguranja prijevoznika imajući u vidu da je to obligatorni odnos između prijevoznika i osiguravajućeg društva, odnosno da je društvo za osiguranje dužno zaključiti ugovor o obaveznom osiguranju u skladu s Zakonom, uslovima osiguranja, tarifama i cjenovnicima osiguranja. Također su naglasili da će se ova problematika predočiti direktoru Agencije da bi se još jedanput razmotrila i pokušalo iznaći rješenja.

Sa sastanka su proizašla dva prijedloga:

1. Prijedlog da se iznađe mogućnost da Agencija, prilikom donošenja zajedničke tarife premija i propisivanjem uslova za osiguranje od autoodgovornosti za 2021. godinu (član 11. stav 2. Zakona), uvaži zahtjeve prijevoznika i propiše da će tarifa premija osiguranja za autobuse i putnike u autobusima, u 2021. godini, biti umanjena za 50% na ime smanjenog obima rada autobusa u 2020. godini.

2. Prijedlog da Komora uputi dopis premijeru Federacije Bosne i Hercegovine i dopremijerki Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno resornom ministartvu Agencije za nadzor osiguranja FBiH (ministartvo finasija FBiH),  a vezano za premije osiguranja prijevoza putnika u Federaciji Bosne i Hercegovinete i da se iznađe mogućnost rješenja ovoj grani privrede.