Rumunija

Službeni naziv zemlje: Rumunija
Položaj: jugoistočna Evropa
Glavni grad: Bukurešt
Službeni jezik:   rumunski
Političko uređenje: parlamentarna demokracija (polupredsjednički sistem)
Površina ukupno:         238.397 km2
Stanovništvo: 19.115.146 (podatak iz 2021. godine)
Valuta:  rumunjski lej (RON)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990. - 2021.)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 23.201.835,00 22.442.971,00 20.246.871,00 19.815.616,00 19.702.267,00 19.588.715,00 19.473.970,00 19.371.648,00 19.257.520,00 19.115.146,00
BND, PPP (USD) 121.999.671.084,85 130.422.794.721,30 339.644.896.722,51 423.631.462.537,94 471.855.934.866,42 524.121.724.364,66 560.881.393.127,70 608.500.048.003,71 610.466.564.209,19 665.510.326.792,90
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 5.260,00 5.810,00 16.780,00 21.380,00 23.950,00 26.760,00 28.800,00 31.410,00 31.700,00 34.820,00
BDP (USD) 38.995.454.545,45 37.253.259.017,00 166.309.355.234,59 177.729.210.874,50 188.128.818.486,40 211.695.422.578,66 241.457.403.085,04 249.881.592.298,07 249.511.333.647,50 284.087.563.695,80
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) 1.680,71 1.659,91 8.214,08 8.969,15 9.548,59 10.807,01 12.398,98 12.899,35 12.956,57 14.861,91
Godišnji rast BDP – a (%) .. 2,46 -3,90 2,95 4,70 7,32 4,47 4,19 -3,75 5,88
Bilans tekućeg računa (USD) -3.254.000.000,00 -1.355.000.000,00 -8.478.450.856,72 -1.396.079.875,22 -3.004.026.734,90 -6.584.162.967,51 -11.136.060.726,97 -12.184.401.122,27 -12.534.575.620,22 -19.750.808.883,39
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -8,34 -3,64 -5,10 -0,79 -1,60 -3,11 -4,61 -4,88 -5,02 -6,95
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 16,73 21,59 32,38 41,39 41,78 42,02 41,86 40,38 37,15 40,85
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 26,18 26,93 39,01 42,21 42,82 44,49 45,27 44,50 41,49 46,51
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 45,67 6,09 -0,59 -1,54 1,34 4,63 3,83 2,63 5,05
SDI, neto priljev (USD) 10.000,00 1.037.000.000,00 3.213.737.651,98 4.317.731.472,31 6.252.035.766,43 5.952.909.608,10 7.343.560.129,25 7.365.441.773,73 3.602.418.172,36 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) .. .. 8,00 8,00 12,00 12,00 35,00 20,00 .. ..

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajniji privredni sektori 2021.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo i pojoprivreda (ratarstvo – pšenica, kukuruz, uljarice), te uzgoj duhana.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: prehrambena industrija, duhanska industrija, naftna industrija, kemijska industrija, metalna, mašinska, auto i elektro industrija, te drvna industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financije, građevinarstvo i druge uslužne djelatnosti.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Rumunije na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 88,39 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Rumunije, su slijedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (17,64 %); vozila - osim tračnih ... (14,64 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, ... (11,2 %); žitarice (4,85 %); željezo i čelik (4,39 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (3,52 %); namještaj, ... (3,32 %); guma i proizvodi od gume (3,22 %); optički, fotografski, kinematografski, ... (3,18 %), proizvodi od željeza i čelika (3,11 %) i ostale grupe proizvoda (30,92 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Rumunije sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 116,40 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Rumunije, su slijedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (14,67 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, ... (11,53 %); vozila - osim tračnih (8,89 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (7,54 %); plastika i proizvodi od plastike (5,63 %); farmaceutski proizvodi (4,14 %); željezo i čelik (3,94 %); proizvodi od željeza i čelika (3,1 %); optički, fotografski, kinematografski, ... (2,32 %), mješoviti kemijski proizvodi (1,92 %) i ostale grupe proizvoda (36,32 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Rumunija je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija među kojima izdvajamo slijedeće:

 • UN
 • NATO
 • EU
 • WB Group
 • EBRD
 • OECD
 • IMF
 • i druge

Više informacija o gore spomenutom članstvu, kao i tomu sličnomu, možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Rumunije: LINK .

 Internet domain:   .ro
 Telefonski kod:     +40

 Izvor: CIA World Factbook

Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %
Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru zemalja uvoznica: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru zemalja izvoznica: među prvih 75 partnera na međunarodnom tržištu.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Rumuniji

Standardna stopa PDV – a u Rumuniji iznosi (19 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja PDV – a.

Snižene stope PDV -a iznose (9 %) i (5 %), ovisno o vrsti proizvoda i usluga na koje se spomenuti porez plaća.

Carine i carinska dokumentacija

U 2020. godini, zabilježene su slijedeće carinske stope za pojedine skupine proizvoda, pa ih i navodimo u nastavku teksta:

 • Carinska stopa – svi proizvodi po MFN – u: 4,32 %
 • Carinska stopa – primarni proizvodi po MFN – u: 5,58 %
 • Carinska stopa – industrijski proizvodi po MFN – u: 3,96 %

Akcize u Evropskoj uniji primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Evropskoj uniji odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr
https://ec.europa.eu/info/index_en

 

 

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Rumunije sa Bosnom i Hercegovinom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)159.268.312,54167.134.784,75217.926.019,55175.293.167,1955.632.538,55
UVOZ (KM)211.729.733,54173.316.762,88216.419.933,34278.870.225,8454.854.535,14
OBIM (KM)370.998.046,08340.451.547,63434.345.952,89454.163.393,03110.487.073,69
SALDO (KM)-52.461.421,00-6.181.978,131.506.086,21-103.577.058,65778.003,41
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)75,2296,43100,7062,86101,42

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Rumuniju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7213Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno (labavo) namotanim kolutima:23,03%
1605Ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervirani:7,38%
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs7,14%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj6,02%
8403Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402:5,00%
7907Ostali proizvodi od cinka4,44%
8482Kuglični ili valjkasti ležaji:4,37%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 483,63%
9406Montažne zgrade3,34%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 93,22%
Ostali32,43%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Rumunije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2815Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijev ili kalijev pe10,14%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral7,15%
0102Žive životinje vrste goveda:4,94%
2202Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim sladilima ili arom4,45%
3402Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pra3,95%
7605Žica od aluminija:3,60%
4410Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) i slične ploče ( na primjer wafer-ploče) od drva3,19%
5903Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masa3,00%
8418Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplotne pump2,96%
8212Aparati za brijanje, britve i britvice (uključujući pripremke za britvice u vrpci):2,23%
Ostali54,39%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država – članica s druge strane, potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine: link

Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Rumunijom: link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Rumunije u Bosni i Hercegovini: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06