Izvozni program

    Popunjavanjem i dostavljanjem ovog upitnika BHEPA-i podaci o vašoj kompaniji će biti dostupni:

    • u Direktoriju izvoznika BiH, koji se objavljuje na web stranici VTK/STKBiH i na multimedijalnim prenosnicima podataka,
    • u sektorskim promotivnim publikacijama (katalozima), štampanim i elektronskim.

    Takođe,vaša kompanija će redovno primati informacije o aktivnostima BHEPA-e na e-mail adresu koju ste naveli u  ovom upitniku.
    Registracija u „Direktorij izvoznika BiH“ je besplatna.