Registruj se u Direktorij izvoznika

  Izvozni program

  Popunjavanjem i dostavljanjem ovog upitnika BHEPA-i podaci o vašoj kompaniji će biti dostupni:

  • u Direktoriju izvoznika BiH, koji se objavljuje na web stranici VTK/STKBiH i na multimedijalnim prenosnicima podataka,
  • u sektorskim promotivnim publikacijama (katalozima), štampanim i elektronskim.

  Takođe,vaša kompanija će redovno primati informacije o aktivnostima BHEPA-e na e-mail adresu koju ste naveli u  ovom upitniku.
  Registracija u „Direktorij izvoznika BiH“ je besplatna.