Regionalno naučno-stručno savjetovanje; Primjena Industrije 4.0 povećava konkurentnost kompanija

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u saradnji s Društvom za robotiku u BiH organizirala je Regionalno naučno-stručno savjetovanje o temi „Implementacija Industrije 4.0 : Put u budućnost“. Cilj ovog savjetovanja je upoznavanje učesnika s detaljnijim smjernicama za implementaciju Industrije 4.0 u bh. kompanijama.

„Okupili smo regionalne predavače koji su govorili o pametnim fabrikama i upravljanju procesima u digitalnoj proizvodnji, odnosno primjeni Industrije 4.0, koja nam neminovno predstoji u budućnosti. Primjenom industrije 4.0 kompanije se lakše usmjeravaju na individualne zahtjeve kupca i prilagode proizvodnju, efikasnije upravljaju resursima i povećavaju svoju konkurentnost. Implementacija ove industrije velik je izazov i zahtijeva saradnju poslovnih subjekata, institucija i akademske zajednice i mi ćemo se i ubuduće angažirati u ovome procesu,“ rekao je potpredsjednik VTK/STK BiH Ahmet Egrlić.

Učesnici skupa su informirani o mogućoj transformaciji proizvodnih procesa, kao i implementaciji baznih tehnologija Industrije 4.0, kao što su: internet stvari-IoT, robotika, veliki podaci-Big Date, aditivne tehnologije-3D Printing, oblak računarstvo-Cloud Computing, umjetna inteligencija, proširena stvarnost-AV, analitika itd.

„Dosadašnja iskustava iz zemalja koje su primijenile Industriju 4.0 u svojim kompanijama pokazala su značajno povećanje kvaliteta proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, povećanje produktivnosti, a ostvarena je i konkurentnost na globalnom tržištu. Radi unapređenja i povećanja primjene Industrije 4.0, naše kompanije trebaju transformirati svoju organizaciju i kulturu kako bi postale agilne kompanije, koje se prilagođavaju okruženju koje se kontinuirano mijenja,“ naglasio je predsjednik Organizacionog odbora i dopisni član ANU BiH prof. dr. Isak Karabegović.

Regionalnom naučno-stručnom savjetovanju o Industriji 4.0 prisustvovali su mnogobrojni predstavnici kompanija iz oblasti komunikacija i telekomunikacija, industrije, energetike, građevinarstva, inspekcijskih službi, nevladinih organizacija, fakulteta i drugih.