Prvi sastanak Tehničkog savjetodavnog komiteta Regionalnog Challenge Fonda za zapadni Balkan

 

 

Prvi sastanak Tehničkog savjetodavnog komiteta Regionalnog Challenge Fonda za zapadni Balkan 6 održan je od 16. do 18. juna u Budvi, Crna Gora.
Pored Jedinice za upravljanje fondom RCF, sastanak je okupio stručnjake za srednje stručno obrazovanje iz komora članica Komorskog investicionog foruma (KIF ZB6), kao i predstavnike KfW kancelarija iz cijelog regiona.
Uvodne izjave dao je koordinator projekta ispred KIF-a, promoviršući Tehnički savjetodavni komitet kao radnu grupu za stručno obrazovanje. Tim lider Jedinice za upravljanje fondom istakao je važnost pronalaženja načina na koje RCF može promovisati razmjenu o kooperativnoj obuci i doprinjeti dijalogu o ovoj temi.
Prvi dan sastanka bio je posvećen razmjeni informacija o tekućim aktivnostima RCF-a, kao što su status projekata iz prvog poziva i status procesa odabira drugog poziva, kao i sljedećim koracima razvoja prijavnih obrazaca i selekcije.
Kako je promjena jedina konstanta, RCF kontinuirano traži načine da se povratna informacija sprovede u najbolja moguća rješenja te poboljšaju iskustva konzorcija.Tokom drugog dana učesnici su razmjenili naučene lekcije iz iskustva preduzeća u aplikacijama za podršku programima kooperativnog obrazovanja i obuke. RCF je predstavio rezultate ankete sprovedene među preduzećima koja su podržala konzorcije i raspravljao o benefitima i izazovima koje uočavaju preduzeća u regionu kao i kvalitet programa kooperativne obuke.
Glavni nalaz anketa pokazao je da 69,8% kompanija smatra da su vješti zaposleni spremni da budu uključeni u procese, a što je očekivana glavna korist RCF programa. S druge strane, 61,1% kompanija strahuju da jedan od izazova može biti da studenti nakon završetka obuke odu iz kompanije.

Više detalja o anketi je dostupno je ovdje.

Share This