Pripreme za konferenciju „CYBERKON“

 

 

Treći sastanak Radne grupe za organizaciju konferencije o cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koja je planirana za novembar mjesec ove godine u organizaciji IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održan je 18.07.2019.godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali, pored predstavnika Komore, predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, i to g. Mladen Mrkaja iz Ministarstva sigurnosti BiH, gđa Irida Veretanović iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH i g. Aleksandar Mastilović iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH, te predstavnici kompanija Quality CERT BiH, Euroherc i Cyberlab d.o.o. .

Predsjednik Radne grupe, g. Goran Lovrić je upoznao prisutne sa prethodnim sjednicama Grupe kao i  razlozima za organizaciju ove konferencije, naglašavajući da će konferencija podstaći razvoj IT sektora i informacione sigurnosti u Bosni Hercegovini.

U  Bosni i Hercegovini, kako je istaknuto, još uvijek se ovakve konferencije organizuju neplanski, te se ne postiže sinergijski efekat i dugoročni ciljevi, kako bi se uključile interesne grupe i pokrenulo stvaranje zajednice zainteresovanih stručnjaka i profesionalaca iz domena sigurnosti.

S tim u vezi, članovi Radne grupe su istakli da je osnovni cilj konferencije podići svijest o cyber sigurnosti u BiH, kao i procjeniti kapacitet cyber-sigurnosti, te utvrditi preporuke koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da unaprijedi vlastite kapacitete po pitanju cyber sigurnosti u realnom sektoru.

Tehnička spremnost i izgradnja primjerenih cyber kapaciteta je, kako je ocijenjeno, prioritetni zadatak koji ima dugoročnu korist i pomaže ukupnoj digitalnoj transformaciji bh. društva.

Share This