Predstavnici VTK BiH prisustvuju 14. konferenciji međunarodnih špeditera jugoistočne Evrope

 

 

Zamjenik generalnog sekretara Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Momčilo Komljenović i sekretar Udruženja međunarodnih špeditera Kristina Čosić prisustvuju 14. konferenciji međunarodnih špeditera jugoistočne Evrope, koja se održava 29.-30.9.2022.godine u Sofiji.

Tema konferencije je digitalizacija, multimodalnost i održivost špediterske djelatnosti. Konferencija okuplja preko 200 sudionika, lokalnih ali i svjetskih eksperata poput predstavnika Međunarodne federacije špediterskih udruženja (FIATA), Europskog parlamenta, Vlade Bugarske, Europskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Europske asocijacije za špediciju, transport i logistiku.

Pored konferencije, predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH prisustvovat će i obilježavanju 30. obljetnice postojanja Udruženja međunarodnih špeditera Bugarske, kao i sastancima FIATA radnih grupa za cestovni i željeznički prijevoz.

Share This