Predstavnici Komore posjetili kompaniju Lanaco

Predstavnici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, dr.sc. Vjekoslav Vuković, predsjednik, Zdravko Marinković, generalni sekretar i Sabrina Teskeredžić, direktor Sektora za transport i komunikacije sa saradnicima, posjetili su danas kompaniju Lanaco doo Banja Luka, članicu IKT Asocijacije.

Prije početka sastanka, predstavnici Komore obišli su kompaniju i tom prilikom se upoznali sa njenim aktivnostima i planovima za budućnost, kao i sa izazovima sa kojima se suočava. S druge strane menadžment kompanije upoznat je sa aktivnostima i započetim projektima digitalizacije koje Komora planira realizovati u što kraćem roku kako bi ne samo olakšala svoje poslovanje nego i bila što efikasniji servis bosanskohercegovačkim privrednicima.

Kompanija Lanaco nastala je prije 30 godina i danas predstavlja dobar primjer transformacije male porodične firme u regionalnu kompaniju, koja snagom pozitivne energije zaposlenih, znanja i vještina menadžmenta, okuplja više stotina zaposlenih koji idu ka istom cilju.

Misija kompanije je biti i ostati IT lider prepoznat po zaokruženoj ponudi, od hardvera, preko aplikativnog softvera i telekomunikacija, do sistema integracije svih IKT komponenti u efikasne, fleksibilne i pouzdane kompleksne informacione sisteme namijenjene različitim segmentima regionalnog tržišta.

Lanaco je kompanija koja kreira inovativna rješenja bazirana na korišćenju tehnologije posljednje generacije, koja se u potpunosti prilagođava potrebama i zahtjevima krajnjeg korisnika, čije je finalno zadovoljstvo najvažniji kriterijum uspjeha za kompaniju Lanaco.

Vizija kompanije je obezbijediti vrhunska IT rješenja privredi, javnoj upravi i građanima s ciljem maksimizacije benefita od korišćenja najmodernijih tehnologija koji dovode do ostvarivanja neophodne stope privrednog rasta, kroz rast produktivnosti i optimizaciju resursa u privredi, povećanje efikasnosti i kvaliteta rada svih segmenata državne uprave i opšti rast standarda svih građana.