Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjkoslav Vuković i direktor Sektora za javna dokumenta Mirko Bošković posjetili su danas Opštinu Novi Travnik gdje su s načelnikom Stjepanom Dujom razgovarali o aktuelnom  temama uz poseban osvrt na uslove poslovanja bh. kompanija. Nakon sastanka, predstavnici Opštine i Komore posjetili su kompanije ADK i N&S Novi  Travnik, te se upoznali sa aktuelnim stanjem i planovima kompanija,  ali i problemima i izazovima sa kojima se suočavaju.

Predsjednik Vuković je iskoristio priliku upoznati domaćine sa ulogom i aktivnostima Komore, kao i najnovijim pokazateljima vanjskotrgovinske razmjene i analizom stanja u privredi Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Takođe je apelovao i pozvao predstavnike kompanija da se, ukoliko imaju problema u poslovanju ili ukoliko imaju ideja i rješenja za aktulne probleme, obrate Komori čiji je zadatak prevashodno zastupanje interesa poslovne zajednice.

Preduzeće ADK d.o.o. osnovano je 1995. godine i jedno je od najvećih slovenačkih preduzeća u metalsko – prerađivačkoj grani. Veći dio djelatnosti predstavlja izrada složenih čeličnih konstrukcija od sitnozrnatog čelika i montaža završnih proizvoda. Proizvodnja i montaža imaju podršku od strane odjela za projektovanje i konstruisanje. Završni proizvodi su mašine i naprave za vertikalno podizanje tereta i mašine za potrebe u građevinarstvu. Proizvodnja u Travniku se odvija na 17.000 m² natkrivenog prostora. Osnovni principi i smjernice kompanije su : stalno poboljšanje i ažuriranje sistema vođenja kvaliteta; monitoring kvaliteta procesa i proizvoda za postavljanje ciljeva kvaliteta; održavanje partnerskog odnosa sa naručiocima i dobavljačima u skladu sa strategijom kompanije; pažnja prema naručiocu; ispunjavanje njegovih zahtjeva, prilagođavanje i ispunjavanje njegovih očekivanja u skladu sa zakonskim odredbama, u okruženju poslovanja,; njegovanje pozitivnog odnosa u poslovnom i lokalnom okruženju; stalno obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenih, te razvoj kompetencija za kvalitetnu isporuku usluga i proizvoda, kao i obezbjeđivanje sigurnog i zdravog radnog okruženja, te obezbjeđivanje resursa za implementaciju politike kvaliteta.Kompanija ima 500 zaposlenih i bilježi drugu najuspešniju godinu poslovanja uprkos pandemiji koronavirusa.

Preduzeće  N&S d.o.o. se od 1999. godine bavi proizvodnjom pogrebne opreme i danas zapošljava 50 radnika. Proizvodnja je smještena na 2700m2 zatvorenog prostora. U specijalizovanoj proizvodnji lijesova izrađenih od punog drveta na tržištu je prisutno oko 140 moderno dizajniranih modela. Stalno razvijanje i uvođenje novih dizajnerskih rješenja, upotreba moderne tehnologije, te godine tradicije i iskustva, rezultirale su željenim kvalitetom proizvoda, usklađenim sa visokim evropskim standardima. Preduzeće je osnovano  1989. godine i dugo godina se bavilo izradom i montažom čeličnih konstrukcija Takođe nudilo je kompletne usluge projektovanja,te građenja objekata po sistemu ključ u ruke, kao i usluge konsaltinga u vezi građevinarstva, preporuke o izboru vrste konstrukcija, limova, panela i sl.; izradom projektne dokumentacije s potrebnom radioničkom razradom, izradom elaborata statičke sigurnosti i stabilnosti izvedenih radova, konstrukcije i pokrivanja, stručnim nadzorom nad izvršenjem radova.

Predstavnici koompanija tokom današnje posjete bili su direktor Vili Šumer i Zijad Đulabić ispred kompanije ADK d.o.o., te direktor Slavko Zekić i Mladen Zekić ispred kompanije N&S d.o.o.