FIATA škola špedicije 2022/ 2023

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je nakon pauze uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, pokrenula ciklus FIATA škole špedicije za školsku 2022/ 2023 godinu.

„FIATA škola špedicije“ je program edukacije namijenjen uposlenicima kompanija iz oblasti špedicije, logistike, vanjske trgovine, transporta, izvoznicima, uvoznicima i osobama koje žele da se profiliraju u navedenim oblastima. VTK BiH uspješno organizira „FIATA školu špedicije“ na osnovu postojeće akreditacije VTK BiH kod Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA, www.fiata.com) za koju naša institucija prolazi složeni proces re-validacije svakih 5 godina. S tim u vezi, imamo obavezu da inoviramo nastavne planove i programe, kako bi polaznici škole bili upoznati sa najaktuelnijim temama i oblastima iz modula koji čine „FIATA školu špedicije“, te smo usvojili nove preporuke FIATE, koje su donesene nakon pandemije.

Tržište u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu je prepoznalo značaj transporta i logistike, te je zbog toga veliki odziv na ovu edukaciju, a FIATA obuka je dobila još veću ulogu na tržištu.

U sklopu izvođenja nastave iz modula željeznički transport, polaznici FIATA škole špedicije su zajedno s predavačem, prof.dr. Igorom Markovićem posjetili teretnu stanicu Željeznica Federacije BiH, Alipašin Most. U razgovoru sa otpravnikom vozova i šefom stanice, polaznici su se informisali o funkcionisanju teretne stanice, njihovim svakodnevnim operacijama, sigurnosti ljudi i roba u teretnom i putničkom saobraćaju, te načinu transporta roba i ljudi željeznicom unutar Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju.

Značaj koji željeznice imaju u svakoj zemlji je nemjerljiv, jer željeznice mogu sigurnije i ekološki prihvatljivije prevesti ogromne količine tereta, a samim tim sklanjaju sa bh. cesta ogroman broj teretnih vozila. Edukaciju pohađa 20 polaznika iz cijele BiH (Sarajevo, Široki Brijeg, Mostar, Maglaj, Gračanica, Tešanj, Visoko, Prnjavor, Matuzići, Gradiška, Šamac)
Naredni modul FIATA škole špedicije se održava sredinom sljedećeg mjeseca.