Poziv za učešće na seminaru “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hecegovine organizira seminar na temu “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte” koji će se održati 12.03.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Komore u Sarajevu.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, vrlo često najvrijednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprijeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba.

U cilju podizanja svijesti o potrebi zaštite ovaj seminar će se fokusirati na četiri tematske cjeline: patenti, žigovi, industrijski dizajn i geografske oznake.

Učesnici obuke će imati priliku da učestvuju u diskusiji sa ekspertima u predmetnim oblastima, kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine u području intelektualnog vlasništva.

Seminar je namjenjen privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Učešće na seminaru je besplatno.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, izvršite prijavu popunjavanjem on- line prijave najkasnije  do 10.03.2020. godine do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-200.

Poziv

Program