Poziv za učešće na konferenciji i poslovnim susretima u Beču

 

 

Vanjskotrgovinska organizacija Privredne komore Austrije, u suorganizaciji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (kao koordinatorom EEN Mreže  u FBiH), organizuje poslovne susrete pod nazivom “ International machinery and plant engineering forum 2019”.

Međunarodni forum mašinogradnje i izrade postrojenja  će se održati  26. novembra 2019. godine u Privrednoj  komori Austrije (WKO) u Beču.

Konferencija i B2B razgovori u Beču pružaju mogućnost kompanijama iz cijelog svijeta da se upoznaju s dobavljačima, kupcima i poslovnim partnerima.

Pozivaju  se  bh. kompanije  da:

– upoznaju buduće kupce i dobavljače,
– nauče više o najaktuelnijim industrijskim trendovima,
– prošire mrežu i pronađu nove poslovne partnere,
– dobiju znanje o novim tržištima,
– prezentiraju, diskutiraju i razviju nove projekte,
– iniciraju prekogranične kontakte i
– nauče o najaktualnijim austrijskim tehnologijama i knowhow-u.

Učešće na B2B događaju i konferenciji  je besplatno, a radni jezik je engleski.

Registracija je obavezna.

Krajni rok za registraciju je 12. novembar 2019. godine.

Za više informacija o događaju i načinu registracije, programu, online ugovaranju B2B sastanaka molimo vas da posjetite web stranicu događaja: https://machinery2019.b2match.io/.

Za eventualna pitanja, kontakt osoba u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori  BiH je Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033 566 242).

Share This