Poziv za seminar „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. Sarajevo organizira seminar na temu „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“ koji se održava 03.10.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

Trenutna dešavanja na inozemnim tržištima uključujući trgovinski sukob USA i Kine, najave mogućih recesija glavnih evropskih tržišta kao i očekivani Brexit ukazuju na vrlo vjerovatan globalni recesijski scenarij koji će imati negativne posljedice i na poslovanje bosanskohercegovačkih preduzeća. Uspješne firme posjeduju znanja i sposobnosti da na vrijeme preduzmu aktivnosti i svoje operacije prilagode predstojećim promjenama u okruženju odnosno imaju u svojim rukama mehanizme upravljanja da kad krene pad upotrijebe „kočnice“, i jednako tako, kada je vrijeme za rast imaju dovoljno „goriva“ da mogu blagovremeno „dodati gas“ i ubrzati.

Ako je došlo vrijeme za unapređenje upravljačkih mehanizama koje će osigurati da i u dobrim i lošim uslovima poslovanja firme ostvare optimalnu efikasnost onda je ovaj seminar za Vas.

Pozivamo Vas na edukaciju iz Lean management-a. Lean predstavlja filozofiju upravljanja poslovanjem preduzeća na način da menadžment u svakom momentu ima na raspolaganju operativne pokazatelje poslovanja na osnovu kojih može poduzeti odgovarajuće aktivnosti prilagođavanja poslovanja promjenama u okruženju.

Više informacija u Pozivnom pismu i Programu.

Molimo Vas da ispunite prijavni obrazac najkasnije do 27.09.2019. godine do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033 566 201 ili 063 710 743.

Share This