Poziv na webinar „Prednosti i karakteristike arbitraže kao mehanizma za rješavanje sporova u doba pandemije COVID-19“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira besplatni webinar na temu „Prednosti i karakteristike arbitraže kao mehanizma za rješavanje sporova u doba pandemije COVID-19“, koji će se održati u srijedu, 29.04.2020. godine s početkom u 13:00 sati.

Uzimajući u obzir da će se po okončanju pandemije pokrenuti brojna pitanja u vezi izvršavanja ugovornih obaveza ili kršenja istih od strane jedne od stranaka u postupku, postavlja se pitanje da li će domaći sudovi moći efikasno odgovoriti izazovu rješavanja sudskih sporova na efikasan način, te ispoštovati odredbe EKLJP – pravo na suđenje u razumnom roku. Stoga, strankama stoji na raspolaganju rješavanja sporova putem arbitraže, a posebno uzimajući u obzir prednosti aritraže kao jednog od alternativnih načina rješavanja sporova.

U okviru webinara biće prezentirane sljedeće teme:

  • Arbitražni sud VTK BiH (Prof.dr. Abedin Bikić),
  • Zašto izabrati arbitražu kao mehanizam rješavanja sporova – prednosti i osnovne karakteristike arbitraže (Zdenko Klepić),
  • Kako efektivno pregovarati arbitražnu klauzulu u ugovorima sa domaćim i stranim firmama? (Armela Ramić) i
  • Priznanje i poništenje arbitražne odluke (Armela Ramić).

Sve dodatne informacije o načinu prijave i pristupanja webinaru možete pronaći u pozivnom pismu (prilog). Kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (+387 33 566 204; mirza.konjo@komorabih.ba)

Pozivno pismo

Prijava