Poziv na webinar „Krizni menadžment–strateški i operativni aspekti“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu pozivaju Vas na webinar „Krizni menadžment–strateški i operativni aspekti“, koji će se održati 16.04.2020. godine.

Ciljna grupa webinara su menadžeri privatnih i državnih preduzeća i organizacija.

Učešće na webinaru je besplatno i ograničeno je za prvih 100 učesnika koji izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca (na FCFS osnovi). Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 15.04.2020. godine do 12:00 sati. Prijavljenim učesnicima će na dan održavanja webinara na e-mail adresu biti dostavljen link za pristup webinaru.

Program sa satnicom, temama i predavačima možete pronaći u Pozivnom pismu (prilog).

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa webinarom je Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u VTK BiH (033/566-204; mirza.konjo@komorabih.ba).

Pozivno pismo
Prijava