Poziv na webinar „Incoterms 2020“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvodnevni webinar na temu „Incoterms 2020“, koji će se održati 15. i 16.02.2022. godine putem Zoom aplikacije.
Podsjećanja radi, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je dana 28.01.2020. godine uspješno organizirala seminar, a 23/24.06.2020. i 07/08.06.2021. godine i webinare na temu „INCOTERMS 2020“. S obzirom da je riječ o jako aktuelnoj temi i da postoji veliko interesovanje bh. poslovne zajednice u vezi sa izmjenama i dopunama Incoterms-a, VTK/STK BiH je odlučila i u 2022. godini ponuditi bh. privrednicima mogućnost pohađanja edukacije na temu „Incoterms 2020“ u formi dvodnevnog webinara.

Predavač na webinaru „Incoterms 2020“ je gdin. Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditirani trener za Incoterms 2010 pravila i član ICC Komisije za trgovačko pravo i praksu.

Nakon pohađanja webinara „Incoterms 2020“, polaznici će moći da:
• Razumiju značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu
• Pravilno koriste Incoterms 2020
• Odrede mjesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru
• Saznaju novine u Incoterms-u 2020 u odnosu na Incoterms 2010
• Ugovaraju uslove isporuke (Delivery terms) na jednostavan način
• Steknu osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2020
• Konsultiraju predavača i nakon održanog webinara

Za učešće na webinaru „Incoterms 2020“ predviđena je kotizacija u iznosu od 200,00 KM + PDV. U cijenu kotizacije je uključeno:
• Dvodnevno predavanje (program u prilogu)
• Elektronska prezentacija predavača
• Knjiga „INCOTERMS 2020“
• Certifikat VTK BiH

Prijava učešća na webinar „Incoterms 2020“ se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 09.02.2022. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći u dokumentu u prilogu ili kontaktirati broj telefona 033/566-204.
Kontakt osoba je gdin. Mirza Konjo, voditelj projekta i saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

PRILOG:
POZIVNO PISMO & PROGRAM

Share This