Poziv na webinar: Emocionalna inteligencija

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine pozivaju zainteresirane uposlenike bh. kompanija i državne službenike na trodnevni webinar na temu „Emocionalna inteligencija“, koji će se održati 08., 11. i 12.05.2020. goodine od 10:00 – 11:30 sati.

Ciljna grupa webinara su uposlenici bh. kompanija, predstavnici poslovne zajednice i državni službenici.

Učešće na webinaru je besplatno.

U Pozivnom pismu (prilog) možete pronaći informacije o predavaču, sadržaju i cilju webinara, očekivanim ishodima, načinu prijave i pristupanja webinaru, te kontakt podatke za dodatna pitanja.

Pozivno pismo

Prijava