Poziv na edukaciju „Povrat carina u CEFTA Stranama i pravila porijekla kroz PEM Konvenciju”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organizira edukaciju na temu „Povrat carina (tzv. DRAW BACK) u CEFTA Stranama i pravila porijekla kroz PEM Konvenciju sa revizijom za dublju privrednu integraciju i snažnije trgovinske veze”.

Edukacija će se održati 23.01.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10) sa početkom u 10:00 sati .

Cilj radionice je, kroz aktivnu diskusiju i primjere iz prakse, upoznati predstavnike poslovne zajednice sa punom kumulacijom, povratom carina i pravilima porijekla kroz PEM Konvenciju sa revizijom.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom možete pronaći u Pozivnom pismu i Programu (prilog) ili kontaktirati broj telefona 033/566-204.

Kontakt osoba je g. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (mirza.konjo@komorabih.ba).

Pozivno pismo

Program

Prijava