Potpredsjednik Egrlić u posjeti kompanijama u Tešnju

 

 

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić i direktor Sektora privrede Ognjenka Lalović posjetili su danas kompanije Madi doo  i Hifa Oil u Tešnju gdje su sa direktorima Maidom Jabandžićem i Izudinom Ahmetlićem razgovarali o aktuelnim problemima i izazovima sa kojima se one suočavaju. Potpredsjednik Egrlić je sagovornike upoznao sa aktivnostima i mjerama koje je Komora preduzela u proteklom periodu koji je obilježila pandemija koronavirusa, a koja je donijela značajne promjene kako u poslovanje kompanija  tako i životne navike ljudi uopšte. Takođe je ukazao na ključne aktivnosti predviđene za 2021.godinu za koje vjeruje da će doprinjeti unaređenju poslovanja Komore, a koje će se svakako odraziti i na kvalitetnije servisiranje bosanskohercegovačkih privrednika

Početak formiranja firme Madi d.o.o. Tešanj, datira iz 1989. godine, kada je gospodin Ishak Jabandžić, otvorio trgovinu za prodaju mješovite robe.  Prateći potrebe tržišta u prehrambenoj industriji, a u skladu s preduzetnošću tešanjskih privrednika, 2000. godine značajna sredstva uložena su u proizvodnju pilećih proizvoda, što će posmatrajući iz današnje perspektive odrediti konačno pozicioniranje kompanije Madi.  2015. godine otvorena je najveća klaonica peradi u regionu, kapaciteta 6.000 brojlera po satu, odnosno 24 miliona jedinki godišnje.
Danas, Madi zapošljava preko 500 radnika i prepoznatljiv su brend na tržištu Bosne i Hercegovine, gdje je plasiraju oko 80 proizvoda od pilećeg mesa, i to polutrajnog, svježeg i zamrznutog programa.
Kada je u pitanju izvoz, pored tržišta susjednih zemalja, na kojima su zastupljeni već duži niz godina, od 2019. godine, pileće meso izvoze i na tržište EU (Njemačka, Švedska i Hrvatska).

HIFA – OIL doo Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002.godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa ukupno 350.000 hiljada tona derivata distribuiranih u 2018.godini od čega je preko 155 hiljada tona putnih bitumena i mazuta. HIFA – OIL od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati (dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG ) i „crni“ derivati (bitumen i mazut), no ulazi i u nove segmente poslovaja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti ( petrohemija i sl.) . Pokrivanje ovih bitno različitih tržišnih područja omogućava nam se i disperzirana struktura tržišta i progresivniji razvoj.HIFA – OIL svoje poslovanje je uskladila sa najvećim svjetskim standardima podrazumjevajući sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001) i zaštitom okoliša ( ISO 14001) te takvo poslovanje je potvrđeno od renomirane certifikacijske kuće TUV Bajern Sava.

HIFA – OIL je član državne i federalne asocijacije distributera nafte i naftnih derivata, te član Udruženja privrednika Biznis centar jelah – Tešanj.

 

Share This