Pokrenuta regionalna inicijativa Women on Boards Adria (WOBA)

U Beogradu je zvanično pokrenuta regionalna inicijativa Women on Boards Adria (WOBA), u okviru konferencije “Uspješne žene za uspješan region”, koju su organizovali Privredna komora Srbije (PKS) i konsultantska kompanija Sustineri Partners. Konferencija je u PKS okupila više od 100 predstavnika vlada, kompanija, međunarodnih organizacija i institucija, kao i lidera poslovnih zajednica regiona i Europe, s ciljem daljeg podsticanja rodne ravnopravnosti i veće zastupljenosti žena u upravnim odborima i na izvršnim pozicijama u kompanijama u Adria regionu. Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru BiH je predstavljala šefica kabineta predsjednika i potpredsjednika Komore Šejla Delić.

Događaju je prisustvovao i ambasador i šef Delegacije Europske unije u Srbiji Emanuele Giaufret koji  je rekao da bi u današnjem svijetu, rukovodstvo trebalo da bude raznoliko. „Žene čine polovinu globalne populacije i trebalo bi da budu na pozicijama moći i odlučivanja u skladu sa ovom realnošću. To nije samo pitanje predstavljanja, već pitanje iskorištavanja punog spektra talenata i perspektiva koje naše društvo može da ponudi. EU je izgrađena, između ostalog, na principima rodne ravnopravnosti. To je ne samo jedna od naših vrednosti, već i tekovina neophodna za razvoj i napredak svakog modernog društva, zasnovana na principu omogućavanja jednakih mogućnosti za sve građane. To je takođe dovelo EU do konačnog usvajanja Direktive o ženama u upravnim odborima, čiji je cilj uvođenje transparentnih procedura zapošljavanja u kompanijama, tako da najmanje 40 odsto neizvršnih rukovodećih mesta ili 33odsto svih rukovodećih mesta zauzima nedovoljno zastupljen pol, i zadovoljstvo nam je da vidimo da je to inspiracija i smernica i za Srbiju na njenom putu ka pristupanju EU“, rekao je Giaufret.

Biljana Braithwaite, predsjednica udruženja Women on Boards Adria i izvršna direktorica Sustineri Partners je kazala da nastoje kroz saradnju sa vladama, organizacijama, kompanijama i međunarodnim organizacijama standarde Europske unije i najbolje prakse približiti zemljama regiona.“Želimo da osnažimo žene, pripremimo kompanije za poslovanje po evropskim standardima, a sve sa ciljem jačanja regionalnih ekonomija, društvene kohezije i pripreme zemalja u regionu za pridruživanje Evropskoj uniji. Kompanije koje imaju više žena u upravnim odborima donose bolje dugoročne poslovne odluke, ostvaruju bolje poslovne rezultate, posebno u segmentima veće produktivnosti i profita, ali imaju i bolji poslovni imidž, mnogo lakše privlače i zadržavaju talente, i inovativnije su i kreativnije.“ rekla je Braithwaite.

U okviru konferencije “Uspešne žene za uspešan region” održana je i panel diskusija o tome kako žene u upravnim odborima mogu biti ključ poslovnog uspjeha te liderke u izazovnim vremenima.