Počeo novi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine započela je u ponedjeljak, 18.10.2021. godine, treći po redu, novi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“. Ovaj projekat se organizira s ciljem unaprjeđenja i jačanja stručnih kompetencija uposlenika izvozno-orijentiranih bh. kompanija, te samim tim jačanja konkurentnosti bh. kompanija na inostranim tržištima.

U uvodnom obraćanju prisutnim se obratila direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, pozdravila prisutne, upoznala ih sa inovacijama nastavnog plana i programa za novi ciklus škole, te prezentirala nove projekte i edukacije na kojima radi Institut za edukaciju VTK BiH.
Moderator na edukaciji je bio gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Institutu za edukaciju VTK BiH, te nosilac aktivnosti i voditelj ovog projekta.

Prvog dana nastave, 18.10.2021. godine, polaznicima su se obratili prof.dr. Senad Softić, predavanjem na temu „Monetarna politika i bankarski sektor BiH u funkciji vanjskotrgovinske razmjene“, prof.dr. Snježana Brkić sa temama „Globalna i nacionalna ekonomija“, „Globalna ekonomija na prvi pogled“, „Osobine ekonomije BiH“ i „Glavna ciljna tržišta BiH ekonomije“, te prof.dr. Vedad Silajdžić sa temom „Arbitraža“.

U okviru drugog dana nastave, 19.10.2021. godine, predavanje su održali prof.dr. Veljko Trivun na temu „Kupoprodajni ugovori u vanjskoj trgovini“, mr.sc. Vedad Halilović (AS Holding d.o.o., direktor izvoza) na teme „Ulazak na strana tržišta u procesu internacionalizacije“ i „Ulazak na tržišta kroz tri faze: Izvoz, otvaranje predstavništva i otvaranje proizvodnih pogona na stranim tržištima“, te prof.dr. Eldin Mehić na temu „Incoterms 2020“.

Nastavnim planom škole, predviđen je raspored realizacije nastave u ukupnom trajanju od 10 radnih dana, kroz dinamiku koja predviđa dva dana nastave kroz ukupno pet mjeseci. S tim u vezi, predavanja u okviru ovog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ bit će finalizirana u februaru 2022. godine. Programom je predviđena prezentacija ukupno 27 tema, koje su pripremili i koje će realizirati 19 stručnih predavača, među kojima su univerzitetski profesori, menadžeri izvoza, te eksperti iz oblasti prava, carina, poreza, bankarstva, marketinga, social media marketinga, poslovnog pregovaranja, vanjske trgovine, itd. Nastavu u okviru novog ciklusa škole pohađa ukupno 10 polaznika, ispred 7 bh. kompanija.

Za sva pitanja u vezi sa „Školom vanjskotrgovinskog poslovanja“ možete se obratiti Institutu za edukaciju VTK BiH, upitom na e-mail adresu [email protected] ili pozivom na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200.