U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održana je V. sjednica Skupštine Asocijacije industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini na kojoj su razmatrani rezultati poslovanja ovog industrijskog sektora u 2020. i 2019. godini kao i za prvih 5 mjeseci 2021.godine. Ukupni obim vanjskotrgovinske razmjene u ovom sektoru u prošloj godini, iznosio je 3.114.997.319  KM sa pokrivenošću uvoza izvozom od 78,08 %  (za 0,42% manje nego u 2019 godini).

Isovremeno, analize Vanjskotrgovinske komore pokazuju da je IZVOZ cjelokupne industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u 2020 godini iznosio 1.365.789.276 KM i manji je za 213.187.194 KM nego u istom periodu 2019.god., kada je iznosio 1.578.976.470 KM. (zabilježen je pad izvoza od -13,50%).

U okviru navedenog izvoza, podsektor koža i obuća  (tarifne grupe 41,42,43 i 64)  je ostvario izvoz od 739.514.923 KM ili 169.485.691 KM manje nego u 2019.god. (pokrivenost uvoza izvozom je bila 107,58%), dok je podsektor gotovih tekstilnih proizvoda (tarifne grupe 61, 62 i 63) u prošloj godini izvezao proizvode u vrijednosti od 548.861.102 KM ili 30.299.784 KM manje nego u 2019.god. uz pokrivenost uvoza izvozom od 98,57%.

Analizirajući rezultate uvoza cjelokupnog sektora, konstatovano je da je srazmjerno tome i on pratio pad izvoza. Prema prezentiranim analitičkim podacima, UVOZ  u 2020 godini je realiziran u iznosu od 1.749.208.043 KM  i  manji je za 262.165.113 KM u odnosu na 2019 godinu, odnosno,  smanjen je za  -13,03%.

Obzirom na lagano popuštanje uvedenih mjera protiv širenja pandemije COVID-19, kako u svijetu, tako i kod nas, analize za prvih pet mjeseci u 2021. godini pokazuju lagani oporavak industrije pa je tako IZVOZ industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u ovom periodu iznosio je 596.428.091 KM , što je za 9,92%  više nego u istom periodu 2020. godine.

Istovremeno, sa povećanjem izvoza, porasla je i potražnja za repromaterijalima za proizvodnju, pa je tako i UVOZ u periodu januar-maj 2021 godine povećan za 15,85% i iznosio je 776.366.327 KM.

U okviru prezentiranih dugoročnih (petogodišnjih) analiza izvoza i uvoza ove industrijske grane, istaknuto je da u periodu od 2016 – 2020 godine, ovaj sektor učestvuje sa 13,1 % u ukupno ostvarenom IZVOZU Bosne i Hercegovine.

Istovremeno,  u ukupnom UVOZU, u navedenom periodu ovaj sektor je učestvovao sa oko 10%.

Na sjednici je diskutovano o aktuelnoj problematici sektora i posljedicama prouzrokovanim pandemijom korona virusa, te o primjeni PEM konvencije i stupanju na snagu novih alternativnih pravila za porijeklo robe u skladu sa  posljednjom odlukom CEFTA zajedničkog odbora u okviru Ugovora o slobodnoj trgovini (odluka donešena 21.06.2021.godine, https://cefta.int/legal-documents/#1463498451954-049a1331-0c1c )

Također usvojen Izvještaj o radu Asocijacije u proteklom izvještajnom periodu, te Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu Asocijacije u koji je uvedena mogućnost organiziranja elektronskih sjednica Asocijacije po istom principu kako su se i do sada organizirale sjednice sa fizičkim prisustvom.

Članice su također vodile raspravu oko prijedloga Plana rada za 2021/2022 godinu i usvojile su ponuđeni prijedlog, a upoznate su i sa novim projektom i platformom digitalne komore,  te sa „Nearshoring studijom“  koja je rađena u okviru projekta komorskog investicijskog foruma za zemlje zapadnog Balkana (KIF WB6).

Na kraju,  uz napomenu da je među članicama potrebna još veća saradnja, razmjena iskustava, kao i da se na posebnim budućim webinarima i sastancima  uvede praksa međusobnog upoznavanje i prezentiranja proizvodnih mogućnosti članica Asocijacije, delegati skupštine su posebno podržali aktivnosti Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine  na promociji BH privrede kao i brojne pokrenute inicijative u vrijeme pandemije u svrhu prevazilaženja nastalih izazova.

[wds id=”12″]