Održana Skupština Asocijacije drvne industrije i šumarstva

 

 

Druga sjednica Skupštine Asocijacije  drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je u četvrtak, 05.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

U prvom dijelu sjednice, a u skladu sa usvojenim dnevnim redom,  direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine g. Borislav Trlin je održao prezentaciju o  povoljnim kreditnim linijama za izvoznike (dugoročni krediti za izvoznike, kreditiranje stalnih sredstava, krediti za podsticaj zapošljavanja i  za održavanje zaposlenosti, krediti za pripremu izvoza, finansiranje izvršenog izvoza). Prezentacija je bila ohrabrujuća i poticajna za bh. drvoprerađivače.

Na sastanku su analizirani rezultati vanjskotrgovinske razmjene drvne industrije i šumarstva u  2019. godini u poređenju sa 2018.godinom. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kako je istaknuto, drvni sektor je  u 2019. godini ostvario izvoz od 1.330.121.161 KM, što je za 3% manje  nego u 2018.godini. Smanjeni izvoz je uglavnom posljedica pada izvoza ogrijevnog drveta, rezane građe i montažne drvene gradnje.

Namještaj je  u 2019. godini ostvario izvoz od 561.008.085 KM i  učestvovao je sa 42,2 % u ukupnom izvozu drvnog sektora, što je za 2,7 % više nego u  2018. godini. U posljednje četiri  godine namještaj je imao trend povećanja izvoza.Osim namještaja, značajne stavke u izvozu su bili: rezana građa i elementi, proizvodi šumarstva, građevinska stolarija, furnir i ploče, podovi i parketi i montažna drvena gradnja.

Uvoz drvnog sektora u  2019. iznosio je 428.422.462 KM ili 10,0% više nego u 2018.godini, kao posljedica značajnog  porastva uvoza proizvoda šumarstva, građevinske stolarije, namještaja i rezane građe, a pokrivenost uvoza izvozom  bila je 322,1 %.

U raspravi je istaknuto da je i pored relativno dobrih  izvoznih rezultata, evidentno  smanjenje porasta izvoza i značajan rast uvoza proizvoda šumarstva, obzirom da se potrebne količine sirovine nisu mogle obezbjediti na domaćem tržištu i da se još uvijek  izvoze značajne količine šumskih sortimenata. Postoji bojazan da će ova godina za drvnu industriju biti veoma teška, zbog velikog odlaska stručne radne snage, recesije koja je prisutna u Njemačkoj, najznačajnijem tržištu za bh. izvoznike drvne industrije i drugih problema koji se javljaju na globalnom planu.

I pored toga što je drvna industrija suficitarna grana privrede, kako je ocijenjeno, proizvođači nemaju nikakvu institucionalnu podršku, doprinosi na plate su jako visoki, još uvijek nisu doneseni  propisi u Federaciji BiH iz oblasti šumarstva, nije usvojena izvozna strategija drvnog sektora Bosne i Hercegovine, tako da je očekivati da će se kompanije sve teže nositi sa problemima ukoliko organi vlasti na svim nivoima ne shvate ozbiljnost situacije i potrebu brzog djelovanja.

Zaključeno je, između ostalog, da je neophodna sistemska podrška proizvođačima/izvoznicima proizvoda viših faza prerade drveta, kroz podsticaj zapošljavanja stručnih kadrova u kompanijama viših faza prerade drveta,  smanjenje poreza i doprinosa na plate. Nadležna ministarstva trebaju što prije djelovati kako bi se zaštitila drvna industrija koja ima kvalitetan finalni proizvod prepoznat i priznat na ino tržištu.

Članovi Skupštine su zato zaključili da se krajem mjeseca marta održi Okrugli sto o drvnoj industriji na koji će se pozvati najodgovorniji predstavnici svih nivoa vlasti i mediji, kako bi se vidjelo da li se zajedničkim aktivnostima može uticati na poboljšanje stanja u drvnom sektoru.

Share This