Održana sjednica Odbora Udruženja prijevoznika

 

 

Sjednica Odbora Udruženja međunarodnih i međuentitetskih cestovnih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, 8. po redu, održana je 23. novembra 2022. godine u prisustvu i predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici je razmatrano aktuelno stanje i problematika u djelatnosti međunarodnog i međuentiteskog cestovnog prijevoza putnika.

Odbor Udruženja analizirao je zaključke sa prethodnih sjednica koji su upućeni prema nadležnim institucijama i na koje nisu dobili odgovore u toku 2022.godine, te zaključeno da se ponovo upute nadležnim bh. institucijama i da se insistira na organizaciji sastanaka sa predstavnicima državnih i entitetskih institucija kojima su zaključci upućeni.

Po tačkama dnevnog reda Odbor Udruženja je razmatrao i potpisivanje Protokola uz Sporazum o međunarodnom i povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima – INTERBUS- Sporazum, te je na njihova pitanja dobio odgovore od strane predstavnika MKT BiH.

Pored toga članovi Odbora su istakli i problem nelegalnog prijevoza radi kojeg trpe ogromne gubitke, te da u narednom periodu treba pojačati kontrole od strane inspekcijskih i drugih organa, kako bi se spriječio takav rad koji narušava rad bh. prijevoznika.

 

 

Share This