Održana proširena sjednica Odbora Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće Bosne i Hercegovine

 

 

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je sjednica proširenog Odbora Asocijacije industrije tekstila, odjeće, kože i obuće (Asocijacija T.O.K.O) kojoj su pored članova Odbora prisustvovali i predstavnici više kompanija iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici entitetskih privrednih komora.

U okviru planiranog dnevnog reda na sjednici se raspravljalo o: analizi vanjskotrgovinske razmjene u periodu januar-juni 2018/ 2017 godina sa posebnim osvrtom na sektore koža i obuća te gotovi tekstilni proizvodi; aktuelnoj problematici sektora i smjernicama rada Asocijacije do kraja 2018 god i u 2019 godini; analizi efekata primjene „Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih repromaterijala do 31.12.2017, kao i o inicijativi VTK BiH o ranijem produženju i proširenju odluke u ovoj godini za period 01.01. do 31.12.2019“; „Prijedlogu odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe i kontroli i nadzoru porijekla robe“, te inicijativi VTKBiH prema MVTEO po ovom pitanju, kao i o određivanju mjesta i datuma održavanja naredne Skupštine Asocijacije.

Tokom sjednice, prezentirana je i analiza ostvarene vanjskotrgovinske razmjene u prvom polugodištu 2018 godine koja je u poređenju sa istim periodom prošle godine nastavila trend rasta izvoza i smanjenje uvoza.

U sektoru tekstila, odjeće, kože i obuće, u periodu januar – juni 2018. godine ostvaren je ukupni obim VT razmjene od 1.881.967.901 KM i veći je za 110.702.695 KM nego u istom periodu 2017 godine, kada je ostvaren obim od 1.771.265.206 KM
Uvoz industrije tekstila,odjeće,kože i obuće (T.O.K.O.) u navedenom periodu u 2018 godini, bio je 1.061.549.022 KM i veći je za 39.613.298 KM nego u istom periodu 2017.godine kada je iznosio 1.021.935.724 KM.
Izvoz industrije tekstila,odjeće,kože i obuće (T.O.K.O.) u navedenom periodu u 2018 godini iznosio je 820.418.879 KM i veći je za 71.089.397 KM nego u istom periodu 2017.godine kada je iznosio 749.329.482 KM.

Istovremeno, pokrivenost uvoza izvozom industrije tekstila,odjeće,kože i obuće u prvih 6 mjeseci 2017 godine iznosila je 73,32 %, a u 2018 godini povećana je čak na 77,29%.

Najznačajnije zemlje partneri u izvozu i dalje su zemlje Evropske Unije, CEFTA i EFTA: Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Francuska, Turska, Slovačka, Poljska i Srbija . Najznačajnije zemlje partneri u UVOZU su: Italija, Njemačka, Srbija, Turska, Slovenija, Austrija, Hrvatska, Kina, Mađarska i Poljska.

Kad govorimo o najznačajnijim izvoznim oblastima, pokrivenost uvoza izvozom najveća je kod TG 43-prirodno i vještačko krzno i proizvodi od krzna (353,57%), zatim slijedi TG 64 – obuća, kamašne i sl.proizvodi (224,24%), TG 62- odjeća i pribor za odjeću (152,71%), TG 61 – odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani (99,94%), te TG 42 – proizvodi od kože (77,31%). U posmatranom periodu 2018 g., ukupni uvoz industrijske grane povećan je za 0,26% (ili 39.613.298 KM), ali je također i izvoz povećan za 0,91% (ili 71.089.379 KM) u odnosu na isti period 2017 godine. (tabelu kompletne VT razmjene industrijske grane možete pogledati : o v d j e) https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2018/08/TOKO-VT-razmjena-I-VI-2017_2018.pdf
Zaključeno je da ovi statistički podaci ponovo potvrđuju da industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH, iako u velikim problemima i nedovoljno podržana i potpomognuta od strane države, te uglavnom bazirana na uvozu sirovina i repromaterijala i „Lohn“ poslovima dorade, može itekako biti konkurentna.

Prisutni su upoznati sa realizovanim aktivnostima na pripremi prvog izlaganja BH firmi na zajedničkom štandu na sajmu gotovih tekstilnih proizvoda „MAS“ („Munich Apparel Source“) u Minhenu od 04 – 06.09.'18, na kojem će svoje visoko kvalitetne proizvode izlagati kompanije: Alma ras (Olovo), Bontex (Maglaj), Exclusive Lingerie (Banja Luka), Kismet (Doboj jug- Mala Brijesnica), Prevent Travnik (Travnik), Sana Linea (Kostajnica) i Zenko (Zenica). Također, diskutovano je i o mogućnostima organizovane posjete sajmu lične i zaštitne opreme i sigurnosti „A + A“ – Dusseldorf (05-08.11.'19).

Nakon što je Vijeće ministara BiH krajem 2017 godine usvojilo Pravilnik o policijskoj uniformi, kojim su domaći proizvođači onemogućeni da uopšte učestvuju u javnim nabavkama, u diskusiji po ovom pitanju zaključeno je da Asocijacija T.O.K.O. daje punu podršku svojim članicama iz BH konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme u prevazilaženju nastalih problema sa kojima se isti susreću, te da se u tom smislu uputi zajednički dopis ispred Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, PK FBiH i PK RS prema nadležnim institucijama za organizaciju zajedničkog sastanka kako bi se pokušao riješiti nastali problem, te kako bi domaći proizvođači mogli ravnopravno učestvovati na domaćim tenderima za nabavku uniformi i opreme za policijske/ vojne strukture naše države.

Asocijacija tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH ističe neophodnost da u narednom periodu, pri bilo kakvom planiranju od strane nadležnih vlasti i svih resornih ministarstava u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, ovi pokazatelji svakako moraju biti uzeti u obzir, te da ova industrijska grana mora dobiti adekvatniju pažnju i značaj nego što je to slučaj sada, a sve sa ciljem poboljšanja uslova privređivanja članica kao i stvaranja konkurentske prednosti domaćih firmi u vanjskotrgovinskom poslovanju.

Share This