Održana Konferencija “Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH”

 

 

U organizaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Vijeća stranih investitora u BiH i Agencije za razvoj preduzeća EDA, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida) putem Ambasade Švedske, danas je održana 2. konferencija “Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih ppreduzeća u BiH”.

U uvodnom dijelu Konferencije prisutnima su se obratili g. Mate Franjičević, zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, g. Torgny Svenungsson, zamjenik šefa misije i šef razvojne saradnje iz Ambasade Švedske u BiH, g. Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, g. Sead Džiho, pomoćnik ministra razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH,  i predsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković.

Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika, predstavnika vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, ambasada, međunarodnih organizacija i projekata u BiH, regionalnih razvojnih agencija, direktora preduzeća i preduzetnika.

Obraćajući se učesnicima konferencije, predsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković izrazio je zadovoljstvo što se veliki broj aktera okupio na jednom mjestu s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima koja predstavljaju izuzetno važan dio bosanskohercegovačke privrede koji je potrebno  strateški tretirati, imajući u vidu visoku stopu nezaposlenosti, nizak nivo BDP-a, te zahtjeve EU koje će BiH morati ispuniti na njenom putu ka članstvu u ovoj zajednici.

Zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mate Franjičević  naglasio je opredijeljenost BiH za put prema Evropskoj uniji istakavši da taj put podrazumijeva harmonizaciju, tj. usklađivanje zakonskog okvira sa zakonskim okvirom Evropske unije, što obuhvata oblast malog i srednjeg poduzetništva. Prema njegovim rječima, Akt o malom poduzetništvu (Small Business Act) može biti zajednički nazivnik za harmonizaciju našeg zakonodavstva sa onim u EU, ali i za harmonizaciju zakona u BiH na različitim nivoima vlasti.

G. Torgny Svenungsson, zamjenik šefa misije i šef razvojne saradnje iz Ambasade Švedske u BiH, istakao je da Švedska snažno podržava ekonomsku integraciju BiH u EU i razvoj tržišne ekonomije u ovoj zemlji, te da se sa zadovoljstvom pruža podrška četvorogodišnjem projektu „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH” u okviru kojeg će predstavnici različitih nivoa vlasti izraditi harmonizovan zakonski, strateški i okvir politika za razvoj malih i srednjih preduzeća. Ovo je važno ne samo za BiH već i za EU, jer je to jedan od važnih zahtjeva za pristupanje BiH u EU.

U okviru konferencije su održana izlaganja i panel diskusije na sljedeće teme:

  1. Kako do sistemske i harmonizovane podrške razvoju MSP u BiH, sa panelistima: Brankica Pandurević, pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo; Zoran Savić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva RS; Adis Fajić, stručni savjetnik iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Amra Abadžić, šefica pododjeljenja za privredni razvoj iz Vlade Brčko distrikta BiH.
  2. Kako bolje i više podržati izvoznike i investicije u MSP, sa panelistima: Radmila Zekić, predstavnik Project management Office-a preduzeća Lanaco iz Banjaluke; Emir Filipović, direktor preduzeća Spanish Market iz Sarajeva; Kemal Čolak, direktor preduzeća Promo iz Donjeg Vakufa i Vladan Nastić, direktor preduzeća Alpro iz Vlasenice.

Na konferenciji je predstavljen novi okvir podrške za razvoj MSP-a u zemlji, koji je usklađen sa evropskim okvirom, s jedne strane, i koji omogućuje harmonizaciju strategija i politika podrške za razvoj MSP unutar Bosne i Hercegovine, s druge strane. Okvir se gradi zajedničkim radom timova Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta. Finalizacijom i primjenom ovog okvira omogućiće se znatno intenzivnija, bolje fokusirana i sistemski koordinisana i organizovana domaća i međunarodna podrška razvoju MSP-a u zemlji.

Konferencija je pokazala da se, polazeći iz ugla gledanja malih i srednjih preduzeća, i uz saradnju nadležnih institucija, može doći do djelotvornih politika i instrumenata podrške. Sve sugestije i prijedlozi, a njih je bilo dosta, biće ugrađeni u strategije razvoja za period 2021-2027.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.