Održana edukacija o zaštiti ličnih podataka

 

 

Radionica ne temu “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH” održana je 04.02.2020. godine u  Sarajevu, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung.

Na početku radionice učesnicima su se obratili dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktor sektora za edukaciju VTK BiH  i Sven Petke, direktor Konrad Adenauer Stiftung.

U toku radionice pojašnjeno je šta su sve lični podaci i koje zbirke ličnih podataka kompanije imaju, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Zakona o zaštiti ličnih podataka, kako se uspostavlja evidencija o zbirkama ličnih podataka, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Uredbe GDPR, kakva je praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka i koje su najčešće greške u praksi.

Na radionici su učestvovala 44 predstavnika organizacija iz privatnog i javnog sektora te međunarodnih organizacija.

Predavač na radionici je bio dr. sci. Muhamed Mujakić.

Share This