Održana 28. sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera

 

 

Sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, 28. po redu, održana je 1. 12. 2022. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. Na sjednici je razmatrana aktualna problematika u oblasti međunarodne špedicije, kao i informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica.

Radnom dijelu sjednice prethodilo je predstavljanje platforme, jedinstvenog besplatnog digitlanog alata – Market Access Database i Market Intelligence Database koja je od izuzetnog značaja za poslovnu zajednicu. Prisutni su upoznati sa svim prednostima i mogućnostima korištenja, te pozvani da i svoje komitente upoznaju sa funkcioniranjem istih. Baza je razvijena u okviru projekta EU podrška komorskom investicionom forumu Zapadnog Balkana (KIF-u), koji sufinansira Evropska unija.

Nakon rasprave po predloženim i usvojenim točkama Dnevnog reda, Odbor Udruženja jednoglasno je dao podršku svim inicijativama Komore koje se odnose na probleme zadržavanja teretnih vozila na graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom. Također, usvojen je i zaključak o upućivanju inicijative Mješovitoj komisiji za praćenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, putem Ministarstva sigurnosti BiH, o statusu međunarodnih cestovnih prijelaza za promet putnika i roba, uključujući i robe koje podliježu fitosanitarnoj kontroli za granične prijelaze Orašje/Županja i Kamensko/Kamensko, kao i da se otvori carinska ispostava na GP Kamensko za provođenje carinskih formalnosti, a da se preispita osnovanost postojanja CI Tomislavgrad i CI Livno. Pored navedenog, traži se i utvrđivanje 14-satnog radnog vremena svakim danom u sezoni, i 8-satno radno vrijeme izvan sezone, svih inspekcijskih organa na graničnim prijelazima na kojima je njihovo prisustvo definirano. Od uočenih problema, doneseni su zaključci koji se odnose na postupanje entitetskih inspekcijskih organa, Naredbi o carinjenju roba afroazijskog porijekla i Objedinjenom spisku roba gdje u primjeni ne važe jednaka pravila.

Predstavnik Schenkera d.o.o. Sarajevo je pohvalio rad Odbora i agilnost, posebno u vezi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici BiH koja je trenutno u proceduri kod Vijeća ministara BiH, a na inicijativu Odbora Udruženja međunarodnih špeditera. Na kraju, direktorica Sektora je upoznala prisutne o konferenciji logističara, koja je planirana za 2023.godinu.Prisutni su pozdravili prijedlog i podržati će ga kroz direktno učešće u pripremi i organizaciji.